Εκτύπωση
Συνοπτική παρουσίαση του ελληνικού εξαγωγικού εμπορίου με αναφορές στο ύψος των ελληνικών εξαγωγών, στα πρώτα εξαγώγιμα προϊόντα, στον ανταγωνισμό και τη ζήτηση, καθώς και στα προβλήματα πρόσβασης στην αγορά. Προοπτικές και προτάσεις ενίσχυσης των εξαγωγών. 
Πατήστε εδώ