Εκτύπωση

Ανάλυση του εξωτερικού εμπορίου των 13 ελληνικών περιφερειών και 52 νομών, ανά κυριότερο κλάδο και αγορά, για το διάστημα 2011-2015, με έμφαση στις εξαγωγές από το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ.
Πατήστε εδώ