Εκτύπωση

Σημείωμα για τις Στρατηγικές Επενδύσεις κατά την έννοια του ισχύοντος Ν3894/2010. Οι Στρατηγικές Επενδύσεις αφορούν ιδίως στην κατασκευή, ανακατασκευή, επέκταση, αναδιάρθρωση, εκσυγχρονισμό ή στη διατήρηση υφιστάμενων υποδομών, εγκαταστάσεων και δικτύων στους εξής οικονομικούς τομείς:

• βιομηχανία
• ενέργεια
• τουρισμό
• μεταφορές και επικοινωνίες
• παροχή υπηρεσιών υγείας
• διαχείριση απορριμμάτων
• έργα υψηλής τεχνολογίας και καινοτομίας
• εκπαίδευση
• πολιτισμό
• πρωτογενή τομέα και μεταποίηση αγροδιατροφικών προϊόντων.

 

Πατήστε εδώ   

Πηγή: Υπ. Οικονομίας & Ανάπτυξης - Enterprise Greece