header

ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΣΥΡΙΑΚΗ ΑΡΑΒΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Ημερομηνία: 08/11/2006
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
ΤΟ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΤΗ ΣΥΡΙΑ


Ι. ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ


Μετά από 40χρονη κρατική κυριαρχία στο τραπεζικό σύστημα, το μεταρρυθμιστικό πρόγραμμα του 2000, καθόρισε ως προτεραιότητα για την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη της Συρίας, το άνοιγμα της τραπεζικής αγοράς στον ιδιωτικό τομέα.

Σημειώνεται ότι μέχρι την αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου και την εμφάνιση των ιδιωτικών Τραπεζών στην συριακή αγορά, πολλοί Σύροι επιχειρηματίες που προτιμούσαν τις υπηρεσίες ιδιωτικών Τραπεζών, αντί της κρατικής Commercial Bank of Syria, ήσαν υποχρεωμένοι να προσφύγουν στις χρηματοδοτικές υπηρεσίες Τραπεζών γειτονικών χωρών. Εκτιμάται ότι ακόμη και σήμερα κεφάλαια ύψους 115 δις δολ. ευρίσκονται εκτός συριακού τραπεζικού συστήματος.

Ο βασικός Νόμος με τον οποίο επετράπη η μεταρρύθμιση του τομέα ο επανακαθορισμός του ρόλου της Κεντρικής Τράπεζας και η ίδρυση ιδιωτικών τραπεζών είναι ο Ν. 28/2001, βασικές αρχές του οποίου είναι οι εξής:

· Οι ιδιωτικές Τράπεζες έχουν τα ίδια δικαιώματα και υποχρεώσεις με την Commercial Bank of Syria στις δραστηριότητές τους.

· Κάθε νέα Τράπεζα μπορεί να είναι είτε ιδιωτική είτε μεικτή με κρατική συμμετοχή

· Η πλειοψηφία των μετοχών της Τράπεζας πρέπει να ανήκει σε Σύριους μετόχους

· Η μέγιστη συμμετοχή ξένων μετόχων περιορίζεται στο 49% και το ατομικό μερίδιο μετοχών περιορίζεται σε 5%

· Το ελάχιστο κεφάλαιο καθορίζεται σε 30 εκ. δολάρια

· Παρέχεται δυνατότητα διαπραγμάτευσης των μετοχών στο υπο ίδρυση χρηματιστήριο της Δαμασκού

· Ο έλεγχος των Τραπεζών διεξάγεται από την Κεντρική Τράπεζα

· Ο φόρος επί των κερδών καθορίζεται σε 25%

· Δεν επιτρέπεται η επέκταση σε εμπορικές και βιομηχανικές δραστηριότητες

· Ο Τραπεζικός τομέας τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργείου Οικονομικών

Παράλληλα συστήθηκε το Νομισματικό και Πιστωτικό Συμβούλιο, που υπό την Προεδρία του διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας, ελέγχει και καθορίζει το πλαίσιο των τραπεζικών δραστηριοτήτων. Οι πρώτες ιδιωτικές Τράπεζες άρχισαν ουσιαστικά να λειτουργούν στην Συρία, από το 2005 (οι σχετικές άδειες είχαν χορηγηθεί το 2004).

Με τον Νόμο αρ. 29 διασφαλίσθηκε το τραπεζικό απόρρητο. Επίσης προβλέφθηκε προοδευτική φιλελευθεροποίηση της διαδικασίας επαναπατρισμού κερδών σε συνάλλαγμα, κατάργηση του μονοπωλίου της Εμπορικής Τράπεζας της Συρίας ως προς την πώληση συναλλάγματος, προοδευτική ενοποίηση της τιμής συναλλάγματος (στο επίπεδο περίπου του 1δολ ΗΠΑ=52,5 Λ.Συρίας) και διαμόρφωση των επιτοκίων σε χαμηλότερα επίπεδα από 7/8% στο 5%

Επι πλέον θεσμοθετήθηκε από το 2004 ειδική νομοθετική ρύθμιση για το ξέπλυμα χρήματος. Τέλος με το Ν. 35/2005 επετράπη η ίδρυση των Ισλαμικών Τραπεζών.

Όλες οι Τράπεζες από το 2004 υποχρεούνται για την τήρηση των λογαριασμών τους σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα.

Οι σχετικές μεταρρυθμιστικές προσπάθειες περιλαμβάνουν και την ασφαλιστική αγορά. Με τον Ν. 43/2005 επετράπη η λειτουργία ιδιωτικής ασφάλισης τερματίζοντας το μονοπώλιο της Συριακής Εταιρείας Ασφαλίσεων. Σύμφωνα με το Νόμο δεν υπάρχουν περιορισμοί στη συμμετοχή αλλοδαπών όπως στον τραπεζικό τομέα αλλά ένας οικονομικός οργανισμός δεν πρέπει να κατέχει άνω του 40% του κεφαλαίου και ένας ιδιώτης άνω του 5%


ΙΙ. Η ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ


Στην Συρία λειτουργούν σήμερα εκτός της Κεντρικής Τράπεζας, έξη κρατικές Τράπεζες με εξειδίκευση κατά τομέα δραστηριότητας και έξη ιδιωτικές Τράπεζες που αποτελούν κοινοπραξίες με υποχρεωτική συμμετοχή 51% ιδιωτικών συριακών κεφαλαίων και 49% κεφαλαίων ξένων επενδυτών. Η εν λόγω αναλογία αναμένεται αρχές του 2007, με νεώτερη τροποποίηση της ισχύουσας τραπεζικής νομοθεσίας να μετατραπεί σε 60% συμμετοχή ξένων κεφαλαίων και 40% συριακών ιδιωτικών κεφαλαίων.

Εντός του 2007, ο συνολικός αριθμός των ιδιωτικών Τραπεζών, πρόκειται να αυξηθεί σε ένδεκα, εκ των οποίων τρείς Ισλαμικές Τράπεζες που θα ιδρυθούν με κεφάλαια του Κατάρ και του Κουβέιτ αντίστοιχα και η τρίτη με κεφάλαια της Ιορδανίας και των ΗΑΕ. Επίσης επίκειται η ίδρυση με κεφάλαια από χώρες του Κόλπου (Μπαχρέιν και Κουβέιτ ) της Syrian Gulf Bank και με κεφάλαια του Λιβάνου της Fransabank.

Τα ξένα κεφάλαια στις υπόλοιπες ιδιωτικές Τράπεζες προέρχονται από :

BEMO-SAUDI FRANSI Bank 27% κεφάλαια από την SAUDI FRANSI Bank της Σαουδικής Αραβίας (31% κεφάλαια της Γαλλικής Credit Agricole)και 22% από την Middle East Bank του Λιβάνου

AUDI Bank 41% κεφάλαια απο αντίστοιχη Τράπεζα του Λιβάνου, 3% από AUDI Saradar Investement Bank, 2% από Lebanon Invest και 2% από τον Sheikh El Radji

BYBLOS Bank, 41,5% κεφάλαια απο αντίστοιχη Τράπεζα του Λιβάνου και 7,5% από το Ταμείο του OPEC.

ΒSO ( Bank of Syria and Overseas) 39% από αντίστοιχη Τράπεζα του Λιβάνου και 10% συμμετοχή της International Financial Corporation) και,

IBTF (International Bank for trade and Finances) 49% κεφάλαια από την δεύτερη σε μέγεθος Τράπεζα της Ιορδανίας, Housing Bank for Trade and Finance.

ARAB bank of Syria με 49% κεφάλαια της ARAB bank

Οι ανωτέρω έξη Τράπεζες στα δύο περίπου έτη λειτουργίας τους κατέχουν άνω του 10% της συριακής τραπεζικής αγοράς, με εξαιρετικές προοπτικές, αν πράγματι από το 2007, όπως αναμένεται επιτραπεί στις δημόσιες επιχειρήσεις, να συναλλάσσονται με ιδιωτικές Τράπεζες, χωρίς προηγούμενη εξουσιοδότηση (Η εν λόγω εξουσιοδότηση στην πράξη σήμερα δεν χορηγείται)

Δεδομένου ότι στην Συρία οι κρατικές προμήθειες και γενικά οι συναλλαγές του δημόσιου τομέα καλύπτουν περίπου το 80% των συνολικών τραπεζικών συναλλαγών, η εν λόγω τροποποίηση θα σηματοδοτήσει το πραγματικό άνοιγμα της Τραπεζικής αγοράς.

Σημειώνεται ότι οι συναλλαγές του δημόσιου τομέα με το εξωτερικό, πραγματοποιούνται αποκλειστικά σε Ευρώ, μετά σχετική Απόφαση της Κυβέρνησης από τον Φεβρουάριο τ.έ, προκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι αρνητικές επιπτώσεις από τις οικονομικές κυρώσεις ( Syrian Accountability Act) που έχουν επιβάλει οι ΗΠΑ στην Συρία από το 2004, και ιδιαίτερα κατά της Commercial Bank of Syria. Οι μεγαλύτερος όγκος συναλλαγών στην Συρία πραγματοποιείται μέσω της ανωτέρω Εμπορικής Τράπεζας, της οποίας τα περιουσιακά στοιχεία στις ΗΠΑ, τα έχει παγώσει η Ουάσιγκτον από το 2004.

Εν τούτοις οι συναλλαγές στις ιδιωτικές Τράπεζες επιτρέπεται να διενεργούνται εκτός Ευρώ και σε δολάρια αν η Τράπεζα του εξωτερικού συναινεί.

Οι κρατικές Τράπεζες στη Συρία είναι έξη : Commercial Bank, Real Estate Bank, Agriculture Bank, Industry Bank, Popular Bank και Saving Bank

Τον Φεβρουάριο του 2005 είχε συμφωνηθεί αλλά δεν έχει ακόμα υλοποιηθεί η ίδρυση Joint venture μεταξύ της Commercial Bank of Syria και της SADERAT Bank του Ιράν.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports