header

Ιδιοκτησιακό καθεστώς
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΟΥΚΡΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 02/01/2006
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Τον Οκτώβριο του 2001 στο Ουκρανικό Κοινοβούλιο ψηφίσθηκε ο Νόμος με τον οποίο θεσπίζεται ο νέος Κώδικας για την έγγειο ιδιοκτησία . Ο νέος Κώδικας, αν και αποτελεί σημαντικό βήμα στην κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού της νομοθεσίας, εν τούτοις θεωρείται ότι περιέχει πολλές αντικρουόμενες και ασαφείς διατάξεις και εκτιμάται ότι θα απαιτηθούν σημαντικές διευκρινήσεις ή και τροποποιήσεις του με την μορφή είτε υπουργικών αποφάσεων είτε νομοθετικών ρυθμίσεων. Ο Κώδικας στη σημερινή του μορφή δεν πρέπει να θεωρείται ως ένα τελικό και ολοκληρωμένο κείμενο αλλά μάλλον ως ένα πρώτο βήμα στην κατεύθυνση της δημιουργίας λειτουργικής αγοράς γής στην Ουκρανία.

Ο Κώδικας τέθηκε σε ισχύ την 1η Ιαν. 2001, αλλά αρκετές από τις σημαντικότερες διατάξεις του δεν θα έχουν εφαρμογή μέχρι την 1η Ιαν. 2006.

Εισαγωγή.

Η πλέον προοδευτική καινοτομία του νέου Κώδικα είναι καθιέρωση της έννοιας της ιδιοκτησίας στη γή από φυσικά και νομικά πρόσωπα. Η καινοτομία αυτή ουσιαστικά δημιουργεί μια νέα Αγορά για την Ουκρανία, την Αγορά γής. Σύμφωνα με τον προηγούμενο Κώδικα του 1990, η ιδιοκτησία της γης επιτρεπόταν μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Νομικά πρόσωπα μπορούσαν να ενοικιάζουν γη, όχι να την κατέχουν. Συνέπεια αυτής της διάταξης ήταν να ματαιωθούν πολλά κατασκευαστικά έργα την προηγούμενη δεκαετία.


Ο νέος Κώδικας, αν και εκσυχρονιστικού χαρακτήρα, επιβάλει περιορισμούς και όρια στην ιδιοκτησία γής τα οποία θα αναφερθούν κατωτέρω. Επίσης διατηρεί τις κατηγορίες για την χρήση γης που υπήρχαν και στον προηγούμενο Κώδικα, απλοποιεί τις διαδικασίες για αλλαγή της χρήσης και, ιδιαίτερα σημαντικό, η αρμοδιότητα αυτή, την οποία προηγουμένως είχε το Κοινοβούλιο τώρα μεταφέρεται στην τοπική Αυτοδιοίκηση και τα εκτελεστικά όργανα της Διοίκησης.

Ιδιοκτησία και περιορισμοί στην διάθεση γης.

Όπως ήδη αναφέρθηκε, με τον νέο Κώδικα καθιέρωση η έννοια της πλήρους κατοχής γης. Η γή τώρα μπορεί να αγορασθεί και πωληθεί για εμπορικούς σκοπούς και επιχειρηματικές συναλλαγές μπορούν να εμπεριέχουν και ιδιοκτησίες γης. Επίσης μικρά δάση και λίμνες( μέχρι 5 και 3 εκτάρια αντίστοιχα) μπορούν να αποτελούν ατομικές ιδιοκτησίες. Μεγαλύτερα δάση μπορούν μόνο να ενοικιασθούν.Όμως η αγορά και πώληση αγροτικής γης δεν επιτρέπεται μέχρι 1-1-2005 και μέχρι το 2010 η έκταση της αγροτικής γης που ανήκει σε ένα πρόσωπο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 100 εκτάρια.

Παράκαμψη αυτής της διάταξης θα μπορούσε να αποτελέσει , για τις εταιρείες, η κατοχή γης μέσω θυγατρικών της.

Σχετικά με την αγορά γης από το κράτος καθιερώνονται διαφορετικές μεθοδεύσεις για τα τμήματα που ήδη η χρήση τους έχει παραχωρηθεί σε ιδιώτες ή εταιρείες και για αυτά που δεν έχει.

Η απαλλοτρίωση γης είναι δυνατή για λόγους δημόσιου συμφέροντος και , εάν ο ιδιοκτήτης δεν συμφωνεί, μετά από απόφαση δικαστηρίου. Εκτιμάται ότι οι διατάξεις περί απολλοτρίωσης δεν περιγράφονται λεπτομερώς, με συνέπεια να μην είναι σαφές σε πιο βαθμό προστατεύονται οι ιδιοκτήτες από πιέσεις της Διοίκησης (κεντρικής και τοπικής).

Περιορισμοί στο δικαίωμα ιδιοκτησίας σε μη κάτοικους της Ουκρανίας. Η ιδιοκτησία αγροτικής γης δεν επιτρέπετε σε ξένα πρόσωπα (φυσικά ή νομικά).

Για τη μη αγροτική γη προβλέπεται ότι ξένα πρόσωπα έχουν δικαίωμα ιδιοκτησίας αλλά μέσα στα όρια των πόλεων.

Οι περιορισμοί αυτοί θεωρητικά μπορούν να ξεπερασθούν με την ίδρυση ουκρανικών εταιρειών από τους ξένους αλλά και στην περίπτωση αυτή υπάρχουν πολλές ασάφειες ως προς τον ακριβή ορισμό, στον Κώδικα, του τι αποτελεί “ουκρανικό νομικό πρόσωπο”.

Γενικότερα σημειώνεται ότι ξένοι επενδυτές θα πρέπει να εξετάζουν με ιδιαίτερη προσοχή όλες τις νομικές πτυχές του ζητήματος της αγοράς γης στην Ουκρανία.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports