header

Μεταρρύθμιση των κανόνων ασφάλισης της ανεργίας στη Γαλλία
File Categories:
Χώρα αναφοράς: ΓΑΛΛΙΑ
Ημερομηνία: 27/09/2018
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Παρισίων
Κείμενο:

Στο πλαίσιο της μεταρρύθμισης της ασφάλισης ανεργίας, το γαλλικό υπουργείο εργασίας κάλεσε στα τέλη Αυγούστου τ.ε. τους εκπροσώπους εργαζομένων και εργοδοτών σε διαβουλεύσεις.

Η εν λόγω μεταρρύθμιση αποτελεί διακηρυγμένη προτεραιότητα της νέας διακυβέρνησης και εντάσσεται στο πλαίσιο μεταρρύθμισης του γαλλικού κοινωνικού μοντέλου. Ως εκ τούτου χαρακτηρίζεται πολιτικά ευαίσθητη. Σύμφωνα με τον Πρόεδρο Macron, στόχος είναι ο συνδυασμός της οικονομικής και της κοινωνικής προόδου, μέσω ενίσχυσης της οικονομικής δραστηριότητας και δημιουργίας ποιοτικών θέσεων εργασίας.

Κατόπιν υποχώρησης της ανεργίας κατά το α' εξάμηνο 2018, με ηπιότερους ωστόσο ρυθμούς σε σχέση με το 2017, η γαλλική κυβέρνηση εξετάζει τις δυνατότητες περαιτέρω μείωσης του αριθμού των ανέργων. Τα μέτρα κατά της ανεργίας που έχουν ήδη ληφθεί κατά το τελευταίο έτος αφορούν στον νέο 'Κώδικά εργασίας' και στην αναθεώρηση του συστήματος 'επαγγελματικής εκπαίδευσης - κατάρτισης' (apprentissage) των μακροχρόνια ανέργων και ανειδίκευτων νέων, μέτρα που αποδίδουν μακροπρόθεσμα. Καθώς στόχος της νέας διακυβέρνησης είναι η μείωση της ανεργίας κάτω του 7% στο τέλος της πενταετίας, η αλλαγή των κανόνων ασφάλισης των ανέργων μπορεί να συμβάλει στην κατεύθυνση αυτή. Ταυτόχρονα, η εν λόγω μεταρρύθμιση αναμένεται να στηρίξει τις επιχειρήσεις στην προσπάθειά τους για εξεύρεση αναγκαίου εργατικού δυναμικού προς κάλυψη υφιστάμενων θέσεων εργασίας, ζήτημα που έχει αναδειχθεί από τους εργοδότες ως μείζον για την περαιτέρω ανάπτυξή των επιχειρήσεων τους. Ωστόσο, τα συνδικάτα των εργαζομένων διαβλέπουν μείωση των κοινωνικών δικαιωμάτων και των σχετικών καλύψεων.

Η κυβέρνηση μέσω της μεταρρύθμισης αυτής φαίνεται να επιδιώκει, αφενός να προστατεύσει όσους δεν έχουν πρόσβαση στην αγορά εργασίας και αφετέρου να ενθαρρύνει εκείνους που μπορούν, να επιλέξουν την απασχόληση αντί της υπαγωγής σε καθεστώς ανεργίας. Επιπροσθέτως, με την καταπολέμηση της κατάχρησης επισφαλών συμβάσεων (ειδικά βραχυπρόθεσμων συμβάσεων ορισμένου χρόνου) αναμένεται σημαντική εξοικονόμηση πόρων. Σήμερα ένας άνεργος λαμβάνει κατά μέσο όρο το 72% του πρώην καθαρού μισθού του και το ποσό αυτό παραμένει αμετάβλητο για ένα μέγιστο διάστημα 2 ή 3 ετών. Έτσι, το 2017, το μέσο ποσό της μηνιαίας αποζημίωσης ήταν 1.020 ευρώ σύμφωνα με την Unedic (Διεπαγγελματική ένωση για την εργασία στη βιομηχανία και το εμπόριο).

Πέραν των ανωτέρω, η κυβέρνηση επιθυμεί να επεκτείνει τα επιδόματα ανεργίας στις παρακάτω κατηγορίες: τους εργαζόμενος που παραιτήθηκαν, τους ανεξάρτητους επαγγελματίες και τους επιχειρηματίες, παρέχοντας προστασία σε όλους τους εργαζόμενους .

Επί της μεταρρύθμισης της ασφάλισης της ανεργίας τοποθετήθηκε ήδη ο νέος πρόεδρος του MEDEF κ. G. Roux de Bézieux στην πρώτη συνέντευξη του στον τύπο (οικονομική εφημερίδα Les Echos της 03/09/2018), υπογραμμίζοντας ότι η Γαλλία αποτελεί τη μόνη χώρα του ΟΟΣΑ που αντιμετωπίζει πρόβλημα διαρθρωτικής ανεργίας που να υπερβαίνει το 8% τα τελευταία 15 χρόνια. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του MEDEF, η δυσκολία των επιχειρήσεων στην εύρεση εργατικού δυναμικού αναδεικνύεται ως ο βασικός παράγοντας δημιουργίας ανεργίας, ενώ άλλοι σημαντικοί παράγοντες είναι η έλλειψη δεξιοτήτων και η γεωγραφική κατανομή. Ο σύνδεσμος εργοδοτών προχωρά σε προτάσεις για το εν λόγω ζήτημα, -όπως είχε πράξει και στην περίπτωση του νέου Κώδικα εργασίας πριν ένα χρόνο- προτείνοντας το νέο σύστημα να βασίζεται σε μια καθολική επιχορήγηση που θα χρηματοδοτείται από την Γενική Κοινωνική Εισφορά- CSG και θα τη διαχειρίζεται το κράτος. Συμπληρωματικά, μπορεί να υπάρξει ένα νέο υποχρεωτικό καθεστώς πληρωμών υπό τη διαχείριση των κοινωνικών εταίρων, ενώ ένα τρίτο σχήμα θα αφορά τους αυτοαπασχολούμενους και τους επιχειρηματίες που δεν είναι σήμερα ασφαλισμένοι μέσω εισφορών. Εν κατακλείδι ο πρόεδρος του MEDEF θεωρεί ότι οι κανόνες ασφάλισης της ανεργίας θα πρέπει να τροποποιηθούν ριζικά, έτσι ώστε να δημιουργούν τα κίνητρα για μείωση της ανεργίας.

Οι διαπραγματεύσεις μεταξύ των κοινωνικών εταίρων και της κυβέρνησης αναμένεται να συνεχιστούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου και το νέο σύστημα ασφάλισης της ανεργίας να ισχύσει από το 2019. Ταυτοχρόνως, πολλοί αναλυτές αμφισβητούν την σχέση μεταξύ μείωσης των αποζημιώσεων και πτώσης της ανεργίας και υποστηρίζουν ότι προκειμένου να καμφθούν μεσοπρόθεσμα τα ποσοστά της ανεργίας στη Γαλλία, απαιτούνται σταθεροί ρυθμοί ανάπτυξης της οικονομίας για μια σειρά ετών.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov