Εκτύπωση

Η Πρωτοβουλία Αδριατικής και Ιονίου (Π.Α.Ι.), θεσμοθετήθηκε στη Διάσκεψη για την Ανάπτυξη και Ασφάλεια της Αδριατικής και του Ιονίου (Ανκόνα, 19-20 Μαΐου 2002) από τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ιταλίας, της Ελλάδος, της Αλβανίας, της Βοσνίας – Ερζεγοβίνης, της Κροατίας και της Σλοβενίας, παρόντος και του τότε Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Prodi.

Η Ομοσπονδιακή Δημοκρατία της Γιουγκοσλαβίας προσχώρησε το Νοέμβριο του ιδίου έτους. Σήμερα συμμετέχουν στην Π.Α.Ι. με ξεχωριστές αντιπροσωπείες το Μαυροβούνιο και η Σερβία.

Η Διακήρυξη της Ανκόνας (Ancona Declaration) θέτει το πλαίσιο διαβούλευσης και συνεργασίας των συμμετεχόντων κρατών, κυρίως στους ακόλουους τομείς: οικονομίας, τουρισμού, μεταφορών και τεχνικής βοήθειας, βιώσιμης ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, παιδείας, πολιτισμού και επιστήμης, καθώς και καταπολέμησης του οργανωμένου εγκλήματος. Στους τομείς αυτούς λειτουργούν ομάδες εργασίας που ονομάζονται «Στρογγυλές Τράπεζες».

Η διάρκεια της κάθε προεδρίας είναι ένα (1) έτος και κατά την διάρκεια της λαμβάνουν χώρα συναντήσεις των Υψηλών Αξιωματούχων και των Υπουργών Εξωτερικών των συμμετεχουσών χωρών.