Εκτύπωση

Η Β6 Δ/νση είναι αρμόδια για τις σχέσεις της χώρας μας με τους διεθνείς οικονομικούς οργανισμούς, για νομισματικές υποθέσεις, για θέματα αποζημιώσεων και άλλα ειδικά θέματα.

Στις αρμοδιότητες της Β6 Δ/νσης περιλαμβάνονται: