header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Διμερείς Συμφωνίες Συνεργασίας Ελλάδας - Λιβάνου
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΛΙΒΑΝΟΣ
Ημερομηνία: 03/08/2004
Έκδοση: Super User
Κείμενο:
Το θεσμικό πλαίσιο των διακρατικών οικονομικών σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών διέπεται από δύο σημαντικές συμφωνίες:


  • τη Συμφωνία – πλαίσιο για την οικονομική και τεχνολογική συνεργασία που υπεγράφη κατά την επίσκεψη του Λιβάνιου Πρωθυπουργού κ. Hariri στην Αθήνα , στις 24 Ιουλίου 1997 (κυρώθηκε με το Ν. 2635 / 1998).
  • τη Συμφωνία αμοιβαίας προστασίας των επενδύσεων που υπεγράφη, επίσης, στις 24 Ιουλίου 1997 (κυρώθηκε με το Ν. 2635 / 1998).

Πέραν των ανωτέρω συμφωνιών έχουν επίσης υπογραφεί, παλαιότερα, συμφωνίες οδικών και αεροπορικών μεταφορών, καθώς και συμφωνίες ναυτιλιακής και τουριστικής συνεργασίας (η τελευταία χρονολογείται από το 1970).

Εκκρεμεί επίσης, ή είναι ακόμα υπό διαπραγμάτευση, η σύναψη μιάς σειράς άλλων διμερών συμφωνιών και ιδιαίτερα :


Συμφωνία τουριστικής συνεργασίας.


Τον Δεκέμβριο 2002 η ελληνική πλευρά παρουσίασε ένα αναθεωρημένο σχέδιο τουριστικής συνεργασίας. Μετά από εντατικές διαβουλεύσεις, η νέα συμφωνία τουριστικής συνεργασίας μονογραφήθηκε τον Φεβρουάριο 2003 στο πλαίσιο της Α΄ Συνόδου της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδος – Λιβάνου. Εκκρεμεί εισέτι η τελική υπογραφή της μονογραφείσης συμφωνίας.

Η νέα συμφωνία προβλέπει τη σύσταση μικτής επιτροπής για την προώθηση της συνεργασίας στον τομέα του τουρισμού και την διοργάνωση συμποσίου με τη συμμετοχή αρμοδίων φορέων και τουριστικών επιχειρήσεων με σκοπό την ανάπτυξη συνεργασιών και το συντονισμό της τουριστικής πολιτικής των δύο χωρών στο χώρο της Αν. Μεσογείου.


Συμφωνία οδικών μεταφορών


Οι εργασίες της επιτροπής εμπειρογνωμόνων των δύο πλευρών ολοκληρώθηκαν μετά την τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής τον Ιανουάριο 2003. Ηδη, έχει αρχίσει η διαδικαστική προετοιμασία της υπογραφής του συμφωνηθέντος σχεδίου Συμφωνίας .

Συμφωνία ναυτιλιακής συνεργασίας.

Στον τομέα της ναυτιλιακής συνεργασίας συζητήθηκαν διεξοδικά και επί μακρόν οι εναλλακτικές εκδοχές σχεδίων συμφωνίας. Μέχρι τις αρχές του τρέχοντος έτους, η συζήτηση είχε επικεντρωθεί σε δύο επιμέρους σημεία όπου υπήρχε διάσταση απόψεων μεταξύ Υπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας και Λιβανικού Υπουργείου Μεταφορών. Τα δύο αυτά θέματα αφορούν την καταχώρηση θεωρήσεων (visa) στο βιβλιάριο εμπορικού ναυτικού που χρησιμοποιείται ως έγγραφο ταυτότητας των Λιβάνιων ναυτικών (πρακτική που, όπως υποστήριξε η ελληνική πλευρά, αντίκειται στις διατάξεις της Συνθήκης SCHENGEN ), και στην ευνοϊκή μεταχείριση, ως προς τα φαρικά τέλη και τα τέλη ελλιμενισμού, των φιλικών προς το περιβάλλον δεξαμενοπλοίων.

Παρότι διεφάνη προοπτική συναινετικής προσέγγισης στα δύο ανωτέρω σημείαν, πρόσφατα η λιβανική πλευρά υπαναχώρησε θέτοντας ως προϋπόθεση για υπογραφή της Συμφωνίας τη συμπερίληψη μίας ρήτρας η οποία περιορίζει την ελεύθερη διέλευση ή πρόσβαση στους λιμένες των δύο χωρών πλοίων «που προέρχονται ή κατευθύνονται σε μη αναγνωρισμένο από την άλλη πλευρά κράτος» (ευθεία αναφορά στο embargo κατά του Ισραήλ, θέμα στο οποίο ο Λίβανος ακολουθεί, τύποις τουλάχιστον, τη σκληρή συριακή πολιτική embargo). Κατόπιν της κατηγορηματικής άρνησης της ελληνικής πλευράς οι σχετικές διαβουλεύσεις έχουν προς το παρόν παγώσει.


Συμφωνία αποφυγής διπλής φορολογίας


Οι σχετικές διαπραγματεύσεις έχουν ήδη προχωρήσει και έχουν ανταλλαγεί σχέδια Συμφωνίας από τις δύο πλευρές. Η λιβανική πλευρά ζήτησε να διοργανωθεί συνάντηση εμπειρογνωμόνων για να επισπευσθεί η σύναψη Συμφωνίας Αποφυγής Διπλής Φορολογίας που θεωρείται, όπως χαρακτηριστικά αναφέρθηκε, αναγκαίο συμπλήρωμα της υφιστάμενης συμφωνίας προστασίας και προώθησης επενδύσεων και απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάληψη επενδυτικών πρωτοβουλιών.

Το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών τηρεί, επί του προκειμένου, επιφυλακτική προς το παρόν στάση και διαβεβαιώνει ότι εξετάζει όλες τις πιθανές παραμέτρους της υπογραφής ανάλογης Συμφωνίας. Σύμφωνα με υπηρεσιακούς παράγοντες του ΥΠΟΟ, η τυχόν υπογραφή συμφωνίας αποφυγής διπλής φορολογίας ενδέχεται να έχει αρνητικές επιπτώσεις για τα ελληνικά συμφέροντα, δεδομένου ότι αφενός μεν οι λιβανικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι πολύ σημαντικότερες των αντίστοιχων ελληνικών στο Λίβανο, αφετέρου δε οι φορολογικοί συντελεστές είναι κατά πολύ χαμηλότεροι στο Λίβανο.

Πρόσφατα, η λιβανική πλευρά, διά του Υπουργού Οικονομικών κ Fouad Siniora, επανήλθε ζητώντας από την Ελλάδα να επανεξετάσει τη θέση της και επικαλέστηκε την ύπαρξη 13 παρόμοιων συμφωνιών μεταξύ Λιβάνου και ευρωπαικών κρατών.Το θέμα παραμένει ακόμα σε εκκρεμότητα

Πρωτόκολλα συνεργασίας στον τομέα της Γεωργίας και του
Περιβάλλοντος

Μετά από σχετικές συζητήσεις για συνεργασία στους δύο ανωτέρω τομείς, η ελληνική πλευρά παρουσίασε στην Α΄ Σύνοδο της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής, σχέδια Πρωτοκόλλων Συνεργασίας στον τομέα της Γεωργίας και του Περιβάλλοντος. Τα αρμόδια λιβανικά Υπουργεία αναμένεται να υποβάλουν τις σχετικές παρατηρήσεις τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία υπογραφής των Πρωτοκόλλων Συνεργασίας.

Πρωτόκολλο σύστασης Επιχειρηματικού Συμβουλίου.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η υπογραφή συμφωνίας μεταξύ του ΟΠΕ και του Λιβανικού Φόρουμ (της Ένωσης Βιομηχάνων) για τη σύσταση Ελληνολιβανικού Επιχειρηματικού Συμβουλίου που θα αποτελέσει το οργανωτικό πλαίσιο και μόνιμο δίαυλο συστηματικών επαφών, τακτικών περιοδικών συναντήσεων και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ επιχειρηματικών παραγόντων για σχέδια και πρωτοβουλίες κοινού ενδιαφέροντος.

Μετά την εκλογή προσωρινής διοίκησης από έλληνες και λιβάνιους επιχειρηματίες τον Σεπτέμβριο 2003 πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα η πρώτη σύνοδος του Ελληνο-λιβανικού Επιχειρηματκού Συμβουλίου, όπου εγκρίθηκε το καταστατικό τουΣυμβουλίου και δόθηκε η απαραίτητη ώθηση στην προώθηση της συνεργασίας μεταξύ της επιχειρηματικής κοινότητας των δύο χωρών.


Στις 24 Φεβρουαρίου 2003 πραγματοποιήθηκε στο πρωθυπουργικό μέγαρο του Λιβάνου η Α΄ Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής (ΜΔΕ) Ελλάδος – Λιβάνου υπό την προεδρία του ΥΦΥΠΕΞ κ. Α. Λοβέρδου και του Λιβάνιου Υπουργού Οικονομίας και Εμπορίου κ. Bassil Fleyhane.

Στη σύνθεση της ελληνικής αντιπροσωπείας μετείχαν υπηρεσιακοί παράγοντες και στελέχη των αρμοδίων Δ/νσεων του ΥΠΕΞ, εκπρόσωποι του Υπουργείου Γεωργίας, της Γ.Γ. Τουρισμού, του Ελληνικού Οργανισμού Εξωτερικού Εμπορίου (Ο.Π.Ε.), του Ε.Β.Ε. Αθηνών και του Ο.Τ.Ε.


Η λιβανική αντιπροσωπεία περιελάμβανε εκπροσώπους των Υπουργείων Οικονομίας και Εμπορίου, Εξωτερικών, Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Δημοσίων Έργων, του Ανωτάτου Συμβουλίου Ανάπτυξης και Ανοικοδόμησης, καθώς και σημαίνοντες οικονομικούς παράγοντες και εκπροσώπους των κυριοτέρων επιχειρηματικών φορέων του Λιβάνου (Σύνδεσμος Βιομηχάνων, Οικονομικό Φόρουμ του Λιβάνου, Ομοσπονδία Εμποροβιομηχανικών και Γεωργικών Επιμελητηριών, Ένωση Διευθυντικών Στελεχών Επιχειρήσεων).


Οι εργασίες της 1ης Συνόδου της ΜΔΕ υπήρξαν γόνιμες και ουσιαστικές. Τα κυριότερα θέματα που απασχόλησαν τις δύο αντιπροσωπείες ήταν η ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου των διμερών οικονομικών σχέσεων, η αναπτυξιακή βοήθεια της χώρας μας προς τον Λίβανο, η διεύρυνση της οικονομικής συνεργασίας σε τομείς προτεραιότητας και αυξημένου αμοιβαίου ενδιαφέροντος (τουρισμός, ναυτιλία, επενδύσεις, βιομηχανική συνεργασία, γεωργία, περιβάλλον, μεταφορές, υγεία, εκπαίδευση, ιδιωτικοποιήσεις, μικρομεσαίες επιχειρήσεις), καθώς και η δημιουργία μηχανισμών για την ενεργό συμμετοχή και δραστηριοποίηση του ιδιωτικού τομέα και την προσέγγιση της επιχειρηματικής κοινότητας των δύο χωρών.


Στον τομέα του θεσμικού πλαισίου, μετά από εντατικές διαβουλεύσεις των δύο πλευρών, κατέστη δυνατή η μονογραφή Συμφωνίας Τουριστικής Συνεργασίας. Αντίθετα, παρά τις εκατέρωθεν προσπάθειες, οι διαφωνίες σε δύο επιμέρους θέματα (ευνοϊκή μεταχείριση των φιλικών προς το περιβάλλον δεξαμενοπλοίων, θεωρήσεις Schengen σε ναυτικά βιβλιάρια) δεν επέτρεψαν την υπογραφή συμφωνίας ναυτιλιακής συνεργασίας. Από την πλευρά της, η ελληνική αντιπροσωπεία κατέθεσε δύο Σχέδια Πρωτοκόλλου Συνεργασίας στον αγροτικό τομέα και στον τομέα του περιβάλλοντος, τα οποία θα συζητηθούν μεταξύ εμπειρογνωμόνων των δύο μερών.


Οι δύο πλευρές συνέπεσαν στην εκτίμηση, ότι ο Λίβανος μπορεί να αποτελέσει εκ νέου γέφυρα οικονομικής συνεργασίας και εφαλτήριο για την ανάπτυξη επιχειρηματικών πρωτοβουλιών στον ευρύτερο χώρο της Μ.Ανατολής. Προς τούτο άλλωστε συντείνει η λιβανική διασπορά που κατέχει καίριες θέσεις στην οικονομική ζωή των χωρών της περιοχής και θα μπορούσε να αποτελέσει το συνδετικό κρίκο για την προώθηση των ελληνικών επιχειρηματικών συμφερόντων στην ως άνω γεωγραφική ζώνη.

Η ελληνική πλευρά πρότεινε τη διοργάνωση, εντός του τρέχοντος έτους, ενός επενδυτικού συνεδρίου με αντικείμενο την προώθηση ελληνικών επενδύσεων στο Λίβανο και λιβανικών στην Ελλάδα, αλλά και τη ανάπτυξη επιχειρηματικής συνεργασίας (joint – ventures, συμπαραγωγή, υπεργολαβίες, ανταλλαγή τεχνογνωσίας, κοινά εμπορικά δίκτυα) και κοινών πρωτοβουλιών σε τρίτες χώρες και ιδιαίτερα στην γεωγραφική ζώνη Μ.Ανατολής, Βαλκανίων και Ευξείνου Πόντου.
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports