header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Ιδιομορφίες της αγοράς της πΓΔΜ
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 15/07/2005
Έκδοση: Super User
Κείμενο:

? Ιδιομορφίες της αγοράς της πΓΔΜ
Η πΓΔΜ αποτελεί μικρή χώρα πέντε φορές μικρότερη σε έκταση και σε πληθυσμό απο την Ελλάδα και έχει περίπου ίδια έκταση με την Πελοπόννησο. Μεταξύ των άλλων χωρών της Ανατολικής Ευρώπης παρουσιάζει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για την Ελλάδα είναι η πλησιέστερη χώρα της περιοχής, με κοινούς πολιτιστικούς, θρησκευτικούς θεσμούς αλλά και κοινή νοοτροπία και γευστικές συνήθειες. Παρόλα αυτά υπάρχουν ορισμένα προβλήματα και ιδιομορφίες όπως: αστάθεια νομοθετικού πλαισίου, συχνές και απρόβλεπτες τροποποιήσεις κανονισμών, μερική επικάλυψη νόμων και διαταγμάτων, πλημμελής λειτουργία της δικαιοσύνης και χαλαρός έλεγχος των δραστηριοτήτων των αστυνομικών αρχών, ασαφές νομοθετικό πλαίσιο επενδύσεων και ιδιοκτησιακό καθεστώς


? Προβλήματα ελληνικών Επιχειρήσεων σε πΓΔΜ
Στα πλαίσια της συστηματικής παρακολούθησης των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις στην πΓΔΜ, το Γραφείο μας πραγματοποιεί σε τακτά χρονικά διαστήματα συναντήσεις με εκπροσώπους της εδώ ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας, με στόχο να συνδράμει στην επίλυσή τους. Τα εν λόγω προβλήματα και οι επιμέρους παρατηρήσεις που διατυπώνονται από τις ελληνικές επιχειρήσεις καταγράφονται και κατηγοριοποιούνται από το Γραφείο μας, ανάλογα με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και στη συνέχεια αναζητείται ο καταλληλότερος τρόπος αντιμετώπισής τους. Στην παρούσα φάση, ιδιαίτερη έμφαση δίδεται απο την ελληνική επιχειρηματική κοινότητα στην ανάγκη μεταρρύθμισης του νομοθετικού επενδυτικού πλαισίου, στην άμεση εφαρμογή των νόμων, στην ανάγκη εκσυγχρονισμού της Δημόσιας Διοίκησης και στην καταπολέμηση της διαφθοράς του κρατικού μηχανισμού.

Τα προβλήματα των Ελλήνων επιχειρηματιών στην πΓΔΜ δεν απασχολούν μόνον τους Ελληνες, αλλά το σύνολο των ξένων επενδυτών που δραστηριοποιούνται στη χώρα. Αναλυτικά, τα σημαντικότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι Ελληνες και ξένοι επιχειρηματίες στην πΓΔΜ είναι τα κάτωθι:
1. Η μη ανανέωση της εργατικής νομοθεσίας, του εργασιακού καθεστώτος και της πολιτικής απασχόλησης. Ιδιαίτερες δυσχέρειες παρατηρούνται σε περτιπτώσεις απόλυσης εργαζομένων, κατα τις οποίες τα εργατικά συνδικάτα οργανώνουν συχνά απεργιακές κινητοποιήσεις. Οι Αρχές της πΓΔΜ θα πρέπει να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μία κατανοητή στρατηγική για προώθηση της απασχόλησης, μείωση της ανεργίας και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας με επαγγελματική κατάρτιση και εκπαίδευση, χωρίς όμως να αποκλείεται το δικαίωμα του αλλοδαπού επενδυτή για απόλυση του υπερράριθμου προσωπικού ζημιογόνων επιχειρήσεων.
2. Το ασαφές ιδιοκτησιακό καθεστώς. Παρά την θέσπιση ειδικού Νόμου περί μεταφοράς της ιδιοκτησίας (γης, ακινήτων κλπ) από το κράτος σε ιδιώτες (18/2001), παρατηρούνται ακόμη πολλές ασάφειες ως προς τις προϋποθέσεις κτήσης ιδιοκτησίας και εκκρεμούν πολλές δικαστικές υποθέσεις (αργοπορία λήψης αποφάσεων δικαστηρίων έως και τρία έτη) με αποτέλεσμα να δημιουργούνται πολλά προβλήματα σε ξένους επενδυτές. Πολλά ακίνητα, λόγω του ότι δεν υπάρχει αίτημα από ιδιώτες, παρουσιάζουν προβλήματα και σύγχυση ως προς τους τίτλους ιδιοκτησίας.
3. Το ασταθές επενδυτικό πλαίσιο για τους μεγάλους επενδυτές. Η αστάθεια του νομοθετικού πλαισίου, η συχνή αλλαγή νόμων, διαταγμάτων και αποφάσεων καθώς και η μη εκτέλεση και εφαρμογή της νομοθεσίας έχει δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ των μεγάλων ξένων επενδυτών. Επισημαίνουμε τα σοβαρά προβλήματα που καλούνται να αντιμετωπίσουν κυρίως οι μεγάλοι ξένοι επιχειρηματικοί Ομιλοι (ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ-ΟΚΤΑ, Καναδική Εταιρεία Ταχυδρομείων).
4. Η μη τήρηση των Συμβολαίων. Παρά την υπογραφή των συμβολαίων από το κράτος και ειδικούς δημόσιους Οργανισμούς (όπως πχ. του Οργανισμού Ιδιωτικοποιήσεων), πολλές φορές δεν κατοχυρώνεται απόλυτα η απαραίτητη νομική ασφάλεια και οι Αρχές της χώρας δεν τηρούν στο ακέραιο τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την υπογραφή συμβολαίων. Επιπροσθέτως, η πλημμελής λειτουργία των διαιτητικών και τακτικών δικαστηρίων καθιστούν πρακτικά αδύνατη την προσφυγή των ξένων επενδυτών για την προάσπιση των δικαιωμάτων τους. Πρόσφατο παραδειγμα μη τήρησης συμβατικών υποχεώσεων απο πλευράς των κρατικών Αρχών, αποτελούν τα εμπόδια που τίθενται στις δύο εταιρείες κινητής τηλεφωνίας COSMOFON και MOBIMAC για χορήγηση άδειας εγκατάστασης συστημάτων με κεραίες-κυψέλες και την απαίτηση αύξησης του ετήσιου τέλους χρησιμοποίησης δικτύου σταθερής τηλεφωνίας από US$1 εκατ. σε US$2,4 εκατ., μή τηρώντας προηγούμενες δεσμεύσεις.
5. Γραφειοκρατία και μη ικανποιητικό επίπεδο λειτουργίας δικαστικού συστήματος.
Ενα από τα μεγαλύτερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ξένοι και οι Ελληνες επενδυτές είναι αφενός η μεροληπτική απονομή δικαιοσύνης με πρακτικές διακριτικής μεταχείρισης μεταξύ αλλοδαπών και εγχώριων διαδίκων και αφετέρου η καθυστέρηση στη λήψη και εκτέλεση αποφάσεων. Γι’αυτό, πρέπει να ληφθούν μέτρα θεσμικής ενίσχυσης και ριζικής αναθεώρησης του δικαστικού συστήματος με αξιοκρατική επιλογή δικαστών και πολιτική ανεξαρτησία αυτών, με στόχο την αποκατάσταση της διαφάνειας και την εμπεδωση του κράτους Δικαίου. Παράλληλα θα πρέπει να ληφθούν μέτρα για απλούστευση των δικαστικών διαδικασιών για την ταχύτερη λήψη και εκτέλεση των δικαστικών αποφάσεων. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη η σύσταση ειδικών διαιτητικών οργάνων καθώς και η ίδρυση ειδικής Σχολής για την κατάρτιση δικαστικών υπαλλήλων, εισαγγελέων και ανώτερων δικαστικών λειτουργών με άρτια νομική ειδίκευση σε θέματα ποινικού δίκαιου, διεθνούς και κοινοτικού δικαίου, διεθνούς ιδιωτικού και εμπορικού δικαίου, προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, κλπ.
6. Η μη εφαρμογή ενιαίων κανόνων και πρακτικών στην αξιολόγηση και τον έλεγχο των Εμπορικών Τραπεζών εκ μέρους της Κεντρικής Τράπεζας της χώρας (εξυγίανση χαρτοφυλακίων, και άλλες δυσκολίες).
7. Η σύνθετη και ενίοτε χρονοβόρος διαδικασία που απαιτείται κατά την ίδρυση εταιρείας στην πΓΔΜ και η πληθώρα δικαιολογητικών και παραστατικών που πρέπει να υποβληθούν στις αρμόδιες Αρχές της χώρας. Για τον σκοπό αυτό, πρέπει να δημιουργηθεί στην πΓΔΜ ο ευρύτατα διεθώς διαδεδομένος θεσμός του “One stop-shop” (συγκεέντρωσης σε μία Υπηρεσίας όλων των διαδικασιών και υποβολή απλοποιημένων δικαιολογητικά).
8. Η γραφειοκρατική αναποτελεσματική λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης. Πρέπει να καταβληθούν προσπάθειες για την ενίσχυση της ανεξαρτησίας της Δημόσιας Διοίκησης, τη διαφανή διαδικασία πρόσληψης δημοσίων υπαλλήλων και την υϊοθέτηση στρατηγικής εξεύρεσης επαρκών πόρων για την εύρυθμη λειτουργία όλων των Υπουργείων και Δημοσίων Υπηρεσιών της χώρας.
9. Η υστέρηση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τις κρατικές προμήθειες. Απαιτείται η εναρμόνισή της με την αντίστοιχη Κοινοτική, βάσει υϊοθέτησης αρχών διαφάνειας στη διαδικασία κατοχύρωσης διαγωνισμών.
10. Η υστέρηση του νομοθετικού πλαισίου σχετικά με τους κανόνες που διέπουν την πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία. Απαιτείται εναρμόνιση προς το Κοινοτικό Κεκτημένο και η υϊοθέτηση κανόνων δευτερογενούς δικαίου.
11. Τα εμπόδια και οι λοιπές δυσκολίες για την απόκτηση αδειών εισαγωγής πρώτων υλών τροφίμων. Αναφέρουμε ενδεικτικά ότι οι ξένοι επενδυτές και επιχειρήσεις ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται στην χώρα στον τομέα παραγωγής τροφίμων, αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά τη διαδικασία εισαγωγής πρώτων υλών.


exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports