header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Πολυμερής Βοήθεια σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 24/02/2005
Έκδοση: Super User
Κείμενο:

2. Πολυμερής Βοήθεια για τις ΜΜΕ


2.1. Η βοήθεια από την Ε.Ε.


Η πολυμερής αναπτυξιακή βοήθεια της Ε.Ε. για τις ΜΜΕ της π.Γ.Δ.Μ. έγινε μέσω των προγραμμάτων Phare/ CBC. Για την περίοδο μέχρι το Ιούνιο το 2000, η π.Γ.Δ.Μ. έλαβε συνολικά $ 15.620.000, ποσό που αντιπροσωπεύει το 9,95% του συνόλου των κονδυλίων που έλαβε η χώρα κατά την ίδια περίοδο. Οι πόροι αυτοί αφορούν στους εξής τομείς:

§ Ίδρυση και λειτουργία της NEPA (National Enterprise Promotion Agency) για την παροχή στήριξης στις ΜΜΕ

§ Ίδρυση και λειτουργία πέντε Περιφερειακών Κέντρων Υποστήριξης Επιχειρήσεων για παροχή άμεσης στήριξης στις ΜΜΕ

§ Ενεργοποίηση μιας μικρο- πίστωσης για νέες ΜΜΕ

§ Υποστήριξη της εφαρμογή ς των διεθνών λογιστικών κανόνων2.2. Η E.B.R.D.


Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης συνεισέφερε κεφάλαια ύψους $ 47.560.000 για τα προγράμματα που αφορούν στην ανάπτυξη των ΜΜΕ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 30,31% του συνόλου των εξωτερικών χρηματοδοτήσεων γι’ αυτό το σκοπό, και κατατάσσει την EBRD στην πρώτη θέση. Οι πόροι αυτοί προορίζονται για τους τομείς:

§ Εκσυγχρονισμός της εταιρείας Makstil (χαλυβουργία)

§ Συμμετοχή στο SEAF (επιχειρηματικό κεφάλαιο- venture capital για ΜΜΕ)

§ Ενεργοποίηση μιας μικρο- πίστωσης για νέες ΜΜΕ2.3. Η Παγκόσμια Τράπεζα


Η Παγκόσμια Τράπεζα συνεισέφερε κεφάλαια ύψους $ 38.809.115 για τα προγράμματα ΜΜΕ, ποσό που αντιπροσωπεύει το 24,73% του συνόλου των εξωτερικών χρηματοδοτήσεων γι’ αυτό το σκοπό, και κατατάσσεται δεύτερη, μετά την EBRD. Οι πόροι που διατέθηκαν αφορούν μικρο- πιστώσεις στον ιδιωτικό τομέα για:

§ Ενίσχυση της παραγωγής και της αποτελεσματικότητας ιδιωτικών επιχειρήσεων

§ Επέκταση παραγωγής των μικρών γεωργών
2.4. Τα Ηνωμένα Έθνη


Τα Ηνωμένα έθνη, μέσω των εξειδικευμένων οργανισμών τους, δραστηριοποιήθηκαν ενεργά για τη στήριξη των ΜΜΕ.


Ειδικότερα, το UNDP (Πρόγραμμα των ΗΕ για την Ανάπτυξη) συνεισέφερε $ 191.538 (0,12% του συνόλου) για τη στήριξη ενός προγράμματος προσέλκυσης επενδύσεων με:

§ Την ίδρυση μιας Μονάδας Προσέλκυσης Επενδύσεων στο Υπουργείο Ανάπτυξης

§ Την έκδοση ενός Επενδυτικού Οδηγού για τη χώρα


Από την άλλη πλευρά, ο UNIDO (Οργανισμός των ΗΕ για τη Βιομηχανική Ανάπτυξη) συνεισέφερε το 1,33% των συνολικών κεφαλαίων για τον τομέα των ΜΜΕ, ποσοστό που αντιστοιχεί σε $ 2.085.939. Από το ποσό αυτό, το 52% περίπου αφορούσε σε προγράμματα εκσυγχρονισμού της παραγωγής της εταιρείας παραγωγής ψυγείων FRINKO, ενώ ένα επιπλέον 38% αφορούσε σε ανάλογα προγράμματα στην εταιρεία SILEKS. Το υπόλοιπο 10% των δαπανών αφορούσαν στους τομείς μαρμάρου, περιβαλλοντικών τεχνικών και κλάδου τροφίμων.
3. Διμερής βοήθεια για τις ΜΜΕ


3.1. Γερμανία

Εξετάζοντας τα ποσοτικά στοιχεία που αφορούν στη βοήθεια υπέρ του τομέα των ΜΜΕ σε διμερές επίπεδο, η Γερμανία βρίσκεται στην πρώτη θέση (τρίτη στη συνολική κατάταξη) με βάση το σύνολο των δαπανών, οι οποίες έφτασαν στο ύψος των $ 19.287.872, ήτοι 12,29% των συνολικών εισροών. Οι πόροι που διατέθηκαν αφορούν:

§ Κατάρτιση νέων επιχειρηματιών

§ Συνδρομή στη συμμετοχή σε διεθνείς εμπορικές εκθέσεις στη Γερμανία

§ Υποστήριξη μεταναστών που επιστρέφουν από τη Γερμανία στην π.Γ.Δ.Μ.

§ Πιστωτικές διευκολύνσεις για επαναπατριζόμενους μετανάστες της π.Γ.Δ.Μ.

§ Υποστήριξη για συμμετοχή στην EXPO 2000

§ Υποστήριξη για ίδρυση του Κέντρου Προώθησης Επενδύσεων


3.2. Ιταλία

Η Ιταλία βρίσκεται στην δεύτερη θέση (τέταρτη στη συνολική κατάταξη) με βάση το σύνολο των δαπανών, οι οποίες έφτασαν στο ύψος των $ 15.871.080, ήτοι 10,11% των συνολικών εισροών. Στην Ιταλική περίπτωση αξίζει να σημειωθεί ότι το 95% της παραπάνω δαπάνης (δηλ. $15.154.035) αφορούν σε πιστώσεις προς τις ΜΜΕ της π.Γ.Δ.Μ. για αγορά Ιταλικών τελικών ή ενδιάμεσων προϊόντων.3.3. Ηνωμένες Πολιτείες

Οι Η.Π.Α. προωθούν σχέδια στήριξης της οικονομίας της χώρας αλλά και των ΜΜΕ ειδικότερα μέσω του οργανισμού USAID (United States Agency for International Development). To σύνολο των δαπανών που αφορούν στην περίοδο 1995- 2002 ανέρχονται στα $ 14.300.00, ήτοι 9,11% των συνολικών εισροών (3η στην σειρά κατάταξης διμερούς βοήθειας στις ΜΜΕ και 6η στο σύνολο). Οι πόροι που διατίθενται αφορούν:

§ Μικρο- πιστώσεις για ΜΜΕ

§ Λειτουργία του Business Resource Center για παροχή υποστήριξης σε ΜΜΕ

§ Συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο ΜΜΕ δυναμικών επιχειρήσεων


3.4. Ηνωμένο Βασίλειο

Το Ηνωμένο Βασίλειο συνεισέφερε πόρους ύψους $ 2.375.957, (1,51% των συνολικών εισροών). Οι πόροι που διατέθηκαν αφορούν:

§ Τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου

§ Υποστήριξη ανάπτυξης περιφερειακών γραφείων υποστήριξης ΜΜΕ

§ Ίδρυση τριών (3) Περιφερειακών Κέντρων για ΜΜΕ στο Γκόστιβαρ, Τέτοβο και Αχρίδα

§ Υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών στα τοπικά επιμελητήρια Σκοπίων, Στρωμνίτσης και Αχρίδας


3.5. Ελλάδα

Η χώρα μας συνεισέφερε στην περίοδο 1997-1998 συνολικά $ 547.000, (0,35% των συνολικών εισροών). Οι πόροι που διατέθηκαν αφορούν δράσεις με έντονο το στοιχείο της αποσπασματικότητας και με βραχυπρόθεσμο ορίζοντα. Έτσι, από ελληνικής πλευράς υποστηρίχθηκαν δράσεις για:

§ Υποτροφίες

§ Εκπαίδευση στελεχών στο διεθνές εμπόριο

§ Επαγγελματική εκπαίδευση στο τουρισμό

§ Συμμετοχή σε σεμινάρια για τον εκσυγχρονισμό της δημόσιας διοίκησης

§ Εκπαίδευση Συμβούλων

§ Συνεργασία μεταξύ πανεπιστημίων

§ Υποστήριξη μη- κυβερνητικών οργανώσεων

§ Υποστήριξη συμμετοχής δήμου Γευγελής στο πρόγραμμα Phare για βιολογικό καθαρισμό υδάτων.


3.6. Ελβετία

Η Ελβετία συνεισέφερε στο διάστημα 1996- 1998 πόρους ύψους $ 269.581 (0,17% των συνολικών εισροών). Οι πόροι διατέθηκαν για υποστήριξη συμβουλευτικών υπηρεσιών για ΜΜΕ

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports