header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Καταχώρηση στο Εμπορικό Μητρώο
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 15/07/2005
Έκδοση: Super User
Κείμενο: 1.1. Γενικά για τη συμπλήρωση της αίτησης (γίνεται από εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο της εταιρείας, υποβάλλεται σε πρωτότυπο, συμπληρωμένο στην τοπική γλώσσα και στο κυριλλικό αλφάβητο. Ολα τα έντυπα της αίτησης υπογράφονται στην πρώτη και πέμπτη (τελευταία) σελίδα, εκτός της καθ’ εαυτού αίτησης, και των εντύπων Ε5, Θεωρημένων Υπογραφών και Ανακοίνωσης στο ΦΕΚ (βλ. στο σημείο 1.2.1.) τα έξοδα καταχώρησης της αίτησης είναι 1.200 δηνάρια, της Απόφασης Καταχώρησης 2.500 δηνάρια και της Ανακοίνωσης στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης 800 δηνάρια).
1.2. Ίδρυση εταιρείας
1.2.1. Ομόρρυθμη Εταιρεία:
Α. Συμπληρώνονται τα ακόλουθα έντυπα:
? Αίτηση (έντυπο αρ.3/ Ε3), της οποίας και οι πέντε σελίδες υπογράφονται
? Απόφαση Καταχώρησης (έντυπο αρ.4/ Ε4). Το έντυπο είναι κενό ώστε να συμπληρωθεί από το δικαστήριο όταν δοθεί η έγκριση
? Συμπλήρωμα 1 (έντυπο αρ. 5/ Ε5). Περιέχει στοιχεία για την εταιρεία (ονομασία, διεύθυνση κ.λπ.) και στοιχεία τουλάχιστον ενός ομόρρυθμου εταίρου καθώς και η συντομογραφία “JTD” (Javno Trgovsko Drustvo= O.E.)
? Συμπλήρωμα 2 (έντυπο αρ.6/ Ε6). Περιέχει τα στοιχεία όλων των εταίρων, καθώς και πληροφορίες για την συνεισφορά ενός εκάστου, τις ευθύνες κ.ά. Οι χρηματικές συνεισφορές πρέπει να κατατεθούν στον μόνιμο τραπεζικό λογαριασμό (giro account) της εταιρείας.
? Συμπλήρωμα 3 (έντυπο αρ.7/ Ε7), όπου περιγράφεται η δραστηριότητα της εταιρείας στο εσωτερικό της χώρας.
? Συμπλήρωμα 4 (έντυπο αρ.8/ Ε8), όπου περιγράφεται η τυχόν δραστηριότητα της εταιρείας στο εξωτερικό
? Συμπλήρωμα 5 (έντυπο αρ.9/ Ε9), όπου περιγράφονται οι υποχρεώσεις έναντι τρίτων
? Συμπλήρωμα 6 (έντυπο αρ.10/ Ε10), όπου αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας
? Συμπλήρωμα 7 (έντυπο αρ.11/ Ε11), όπου αναφέρονται οι νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας στις εκτός συνόρων δραστηριότητες
Β. Τα παραπάνω έντυπα συνοδεύονται από την Εταιρική Συμφωνία, με θεωρημένες από συμβολαιογράφο τις υπογραφές των εταίρων, μία υπεύθυνη Δήλωση, θεωρημένη από συμβολαιογράφο, που επιβεβαιώνει τον ορισμό των υπευθύνων διευθυντών, μία υπεύθυνη Δήλωση ότι οι δραστηριότητες της εταιρείας είναι σύμφωνες με το Νόμο, ένα έντυπο με τις θεωρημένες υπογραφές των νομίμων εκπροσώπων της εταιρεία, την Ανακοίνωση που θα καταχωρηθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης και την απόδειξη πληρωμής των αναγκαίων τελών (βλ. 1.1.)
1.2.2. Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα και συνοδεύονται από τα ίδια έγγραφα όπως και για τις Ο.Ε., με τη διαφορά ότι το Ε5 πρέπει να περιέχει στοιχεία τουλάχιστον ενός ομόρρυθμου εταίρου καθώς και τη συντομογραφία “ΚD” (Komadnitno Drustvo= E.E.). Δεν είναι αναγκαία η καταχώρηση των ονομάτων των ετερόρρυθμων εταίρων.
1.2.3. Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα και συνοδεύονται από τα ίδια έγγραφα όπως και για τις Ο.Ε., με τη διαφορά ότι το Ε5 πρέπει να περιέχει τα στοιχεία είτε όλων των εταίρων, είτε της πλειοψηφίας, είτε τουλάχιστον ενός καθώς και τη συντομογραφία “DΟΟ” (Drustvo so Ogranicena Odgovornost= E.Π.E.), και για τις μονοπρόσωπες την συντομογραφία “DOOEL” (Drustvo so Ogranicena Odgovornost od Εdno Lice). Υποβάλλεται η Συμφωνία σύστασης της Ε.Π.Ε. (δεν χρειάζεται θεώρηση από συμβολαιογράφο) ή αντίστοιχα η Δήλωση σύστασης της ΕΠΕ, αν είναι μονοπρόσωπη (με θεώρηση από συμβολαιογράφο), υποβάλλεται Βεβαίωση από την Τράπεζα ότι έχει κατατεθεί το αναγκαίο εταιρικό βασικό κεφάλαιο και κατατίθεται αναφορά από ορκωτό λογιστή για την αξία των μη- χρηματικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ.
1.2.4. Ανώνυμη Εταιρεία : Συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα και συνοδεύονται από τα ίδια έγγραφα όπως και για τις Ο.Ε., με τη διαφορά ότι το Ε5 αναφέρεται η ονομασία και η διεύθυνση των κεντρικών γραφείων της εταιρείας. Στην ονομασία προστίθεται η συντομογραφία A.D. (Akcionersko Drustvo) και στο E10 αναφέρονται τα ονόματα των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων της εταιρείας, με τους αντίστοιχους τίτλους τους. Υποβάλλεται το Συμπλήρωμα 18 (έντυπο αρ.22/ Ε22) στο οποίο επισυνάπτεται το Καταστατικό της Α.Ε. θεωρημένο από συμβολαιογράφο, υποβάλλεται η Ιδρυτική Πράξη της Α.Ε. καθώς και το Καταστατικό της, τα έγγραφα για την μεταβίβαση των μετοχών, τα Πρακτικά της Ιδρυτικής Συνέλευσης της Α.Ε., υποβάλλεται Βεβαίωση από την Τράπεζα ότι έχει κατατεθεί το αναγκαίο εταιρικό βασικό κεφάλαιο και κατατίθεται αναφορά από ορκωτό λογιστή για την αξία των μη- χρηματικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ
1.2.5. Μετοχική Ετερόρρυθμη Εταιρεία: Συμπληρώνονται τα ίδια έντυπα και συνοδεύονται από τα ίδια έγγραφα όπως και για τις Ο.Ε., με τη διαφορά ότι στο Ε5 αναφέρονται στοιχεία για την εταιρεία (ονομασία, διεύθυνση κ.λπ.) καθώς και η συντομογραφία “ΚDΑ” (Komanditno Drustvo so Akcii= Μ.Ε.Ε.) και κατατίθεται αναφορά από ορκωτό λογιστή για την αξία των μη- χρηματικών περιουσιακών στοιχείων της ΕΠΕ.
1.2.6. Ιδρυση εταιρείας από αλλοδαπούς (Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα): Ισχύουν οι ίδιες διατάξεις, όπως και για την ίδρυση εγχώριων εταιρειών και επιπλέον στην ίδια αίτηση υποβάλλεται και κατάλογος με στοιχεία για τους ιδρυτές της εταιρείας. Στην περίπτωση που ο ιδρυτής είναι φυσικό πρόσωπο, κατατίθεται μεταφρασμένο φωτοαντίγραφο του διαβατηρίου του, ενώ αν είναι νομικό πρόσωπο, αντίγραφα ή πρωτότυπα της πράξης καταχώρησης της εταιρείας
1.3. Ίδρυση ατομικής επιχείρησης: Για την ίδρυση ατομικής επιχείρησης ο “ατομικός” επιχειρηματίας συμπληρώνει αίτηση με τα ακόλουθα στοιχεία: ονοματεπώνυμο, τόπος κατοικίας, εμπορική ονομασία επιχείρησης, διεύθυνση της επιχείρησης, είδος δραστηριότητας, τηλέφωνο, Fax, E-mail.
1.4. Ιδρυση Θυγατρικής Εταιρείας / Υποκαταστήματος: Η ίδρυση Υποκαταστήματος γίνεται με έγγραφη αίτηση στο οικείο Πρωτοβάθμιο Δικαστήριο, στην οποία περιέχονται ένα Πιστοποιητικό καταχώρησης της μητρικής εταιρείας στα οικεία Μητρώα της χώρας προέλευσης, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία της καταχώρησης, ένα θεωρημένο Αντίγραφο της Ιδρυτικής Πράξης ή/και του Καταστατικού της μητρικής εταιρείας και Βεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές ότι το Καταστατικό της ισχύει ακόμη, ένα κατάλογο των ατόμων που είναι εξουσιοδοτημένοι να εκπροσωπούν το υποκατάστημα, την Απόφαση του αρμόδιου οργάνου της επιχείρησης για την ίδρυση του υποκαταστήματος, ένα θεωρημένο αντίγραφο του εγκεκριμένου Ισολογισμού της επιχείρησης και τη συνοδευτική Αναφορά του Δ.Σ. και μια περιγραφή των δραστηριοτήτων που θα πραγματοποιούνται από το υποκατάστημα
1.5. Ιδρυση Γραφείου αντιπροσωπείας: Η ίδρυση Γραφείου αντιπροσωπείας γίνεται με έγγραφη αίτηση στο κατά περίπτωση αρμόδιο Υπουργείο της ΠΓΔΜ, στην οποία περιέχονται:
? το όνομα της μητρικής εταιρείας
? το όνομα του Γραφείο Αντιπροσωπείας και τον τόπο της έδρας του
? το είδος των εργασιών του Γραφείου
? Πρωτότυπο και Αντίγραφο των εγγράφων καταχώρησης της μητρικής εταιρείας στα οικεία Μητρώα της χώρας προέλευσης, στο οποίο περιέχονται τα στοιχεία της καταχώρησης
? το επιχειρησιακό πλάνο του γραφείου
? Υπεύθυνη Δήλωση του αλλοδαπού ότι θα δραστηριοποιηθεί σύμφωνα με την νομοθεσία περί Γραφείων Αντιπροσωπείας
? την απόφαση που ορίζει τον υπεύθυνο του Γραφείου
? στοιχεία για τους κατοίκους της ΠΓΔΜ που πρόκειται να απασχοληθούν στο Γραφείο
? την έγκριση της Κεντρικής Τράπεζας αν η δραστηριότητα αφορά χρηματοπιστωτικό ίδρυμα
? την έγκριση του Υπουργείου Οικονομικών αν πρόκειται για γραφείο αντιπροσωπείας ξένης ασφαλιστικής εταιρείας
2. Ενέργειες μετά την καταχώρηση στο Μητρώο
- Καταγραφή για ταξινόμηση της δραστηριότητας στη Στατιστική Υπηρεσία (συνολικό κόστος: περίπου 1.000 δηνάρια)
- Καταγραφή στα Τελωνειακά Μητρώα (για εταιρείες με δραστηριότητα στο εξωτερικό), (συνολικό κόστος: περίπου 100 δηνάρια)
- Ανοιγμα Λογαριασμού (συνολικό κόστος: περίπου 100-150 δηνάρια)
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports