Maximenu CK

Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Επίσημη έναρξη Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την ενίσχυση της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ– Παρουσίαση της οικονομικής κατάστασης της πΓΔΜ
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Ημερομηνία: 25/01/2013
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σκοπίων
Κείμενο: Στις 22 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε, στην έδρα της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ, η επίσημη έναρξη του εννεάμηνου προγράμματος, χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο αφορά στην «Εξέταση των νομικών και οργανωτικών αναγκών, καθώς και των αναγκών σε πόρους της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ, στην ενταξιακή της πορεία προς την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών».

Επίσημοι ομιλητές ήσαν ο κ. Dimitar Bogov, διοικητής της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ, ο Πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη χώρα κ. Aivo Orav, και ο Γενικός Διευθυντής Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σχέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, κ. Frank Moss και η κα Aneta Krstevska, επικεφαλής οικονομολόγος της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ.
Σκοπός του προγράμματος είναι η προετοιμασία της Κεντρικής Τράπεζας της πΔΓΜ στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας της χώρας, ώστε να είναι σε θέση να ασκεί την απαραίτητη νομισματική πολιτική και να διατηρήσει την σταθερότητα των τιμών, ενισχύοντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τους γενικούς οικονομικούς στόχους της χώρας. Ο σκοπός αυτός θα επιχειρηθεί να επιτευχθεί, στο πλαίσιο του προγράμματος, μέσω του εντοπισμού, αρχικά, των προαναφερθέντων αναγκών της Κεντρικής Τράπεζας.
Η δε εφαρμογή του προγράμματος πρόκειται να πραγματοποιηθεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, σε συνεργασία με τις εθνικές κεντρικές τράπεζες του Ευρωσυστήματος, στις ακόλουθες τρεις φάσεις, τριμηνιαίας διάρκειας έκαστη:
- Διατύπωση των επιχειρησιακών στόχων σε επιλεγμένους τομείς της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ, οι οποίοι θα λειτουργήσουν ως πρότυπα (benchmarks) για τις φάσεις που θα ακολουθήσουν.
- Εκτίμηση του τρέχοντος θεσμικού και επιχειρησιακού πλαισίου της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ.
- Διαπίστωση των αποκλίσεων μεταξύ του ανωτέρω τρέχοντος πλαισίου και των τιθέμενων επιχειρησιακών στόχων και, εν συνεχεία, εκπόνηση τελικής έκθεσης. Η έκθεση αυτή, η οποία και θα παραδοθεί στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας, θα περιλαμβάνει επίσης οδηγίες και συστάσεις που θα προκύψουν από την σχετική ανάλυση που θα έχει προηγηθεί, τις οποίες η Κεντρική Τράπεζα θα μπορέσει να αξιοποιήσει για την θεσμική της ενδυνάμωση.
Το διαθέσιμο ποσό για τη χρηματοδότηση του προγράμματος, το οποίο εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Οκτώβριο του προηγούμενου έτους, ανέρχεται στα 450.00 ευρώ, εκ των οποίων η ευρωπαϊκή συμμετοχή (μέσω του προγράμματος ΙΡΑ) ανέρχεται στα 405.000 ευρώ και η εθνική συμμετοχή στα 45.000 ευρώ.

Η εκδήλωση ξεκίνησε με παρουσίαση του κ. Moss, που αφορούσε στην ευρωπαϊκή οικονομική κρίση και την αντιμετώπισή της από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Περιέγραψε τα μέτρα (συνήθη και έκτακτα) που ελήφθησαν από τον ανωτέρω φορέα προκειμένου να αντιμετωπισθεί η κατάσταση που προέκυψε, αρχής γενομένης το 2007, στην Ευρώπη. Ακόμη, έκανε λόγο για τις δυσκολίες που δημιουργούνται από τη μη συμβατότητα που υπάρχει μεταξύ των εξής παραγόντων: ύπαρξη επιμέρους, εθνικών χρηματοοικονομικών συστημάτων, ύπαρξη ενός κοινού, υπερεθνικού νομίσματος και, ταυτοχρόνως, εθνική ευθύνη για την επίβλεψη του τραπεζικού συστήματος σε κάθε χώρα μέλος.
Στο τέλος της παρουσίασής του αναφέρθηκε επίσης στις προβλέψεις διαφόρων διεθνών οργανισμών σχετικά με την εξέλιξη του ΑΕΠ των χωρών της Ευρωζώνης. Βάσει των προβλέψεων αυτών, υπολογίζεται ότι η μετάβαση σε θετικούς ρυθμούς ανάπτυξης στην εν λόγω περιοχή θα σημειωθεί προς το τέλος του 2013 και εντός του 2014.

Στη συνέχεια η κα Aneta Krstevska, επικεφαλής οικονομολόγος της Κεντρικής Τράπεζας της πΓΔΜ, προέβη σε μία παρουσίαση της γενικής οικονομικής κατάστασης της χώρας της. Ξεκίνησε με μία αναδρομή στα προηγούμενα έτη, δηλώνοντας ότι η πΓΔΜ επλήγη από την οικονομική κρίση το 2009. Τα επόμενα δύο έτη (2010 και 2011) ήσαν έτη μερικής αποκατάστασης των οικονομικών μεγεθών, ενώ το 2012 χαρακτηρίζεται ως έτος οικονομικής στασιμότητας. Εξήγησε ακόμη ότι η πρόβλεψη της Κεντρικής Τράπεζας για το 2013 και το 2014 στηρίζεται στην προσδοκία για την επαναφορά της εσωτερικής ζήτησης, κυρίως ζήτησης που συνδέεται με επενδύσεις, όπως και με την προσδοκία της θετικής επίπτωσης των δομικών μεταρρυθμίσεων.
Σύμφωνα με την ίδια, η διάχυση της κρίσης στην πΓΔΜ συνδέεται κυρίως με τη μεγάλη έκθεση της χώρας στον διεθνή οικονομικό παράγοντα λόγω της ισχυρής, αμφίδρομης εξάρτησής της (εισαγωγές – εξαγωγές) από το διεθνές εμπόριο. Κύρια χαρακτηριστικά λοιπόν της κρίσης, στην περίπτωση της πΓΔΜ, ήσαν η μείωση των εξαγωγών, οφειλόμενη στη μείωση της εξωτερικής ζήτησης, και ως εκ τούτου και η μειωμένη βιομηχανική παραγωγή, καθώς και η μειωμένη, αν και συνεχής, εισροή κεφαλαίων από το εξωτερικό.

Μετά το 2009, η συμβολή των ξένων επενδύσεων, εγκαταστημένων στη χώρα προ της κρίσεως, υπήρξε σημαντική ώστε να επέλθει κάποια αποκατάσταση των οικονομικών μεγεθών. Η χώρα προέβη επίσης στην αναζήτηση νέων εξαγωγικών προορισμών, καθώς και στη μεγαλύτερη διαφοροποίηση της δομής των εξαγωγών, αποκτώντας έτσι μεγαλύτερη ευελιξία και δυνατότητα προσαρμογής ως προς τις νέες προκλήσεις από την κατάσταση στο εξωτερικό.
Σχετικά με το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών και το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου της χώρας, μολονότι κατά τη διάρκεια της κρίσης κρατήθηκαν σε σχετικά χαμηλά επίπεδα, κατά το 2013 και 2014 αναμένεται επιδείνωση. Το έλλειμμα του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών χρηματοδοτείται από την εισροή κεφαλαίων, κυρίως από τις ΑΞΕ, όπως και από δάνεια προερχόμενα από το εξωτερικό.
Το εξωτερικό χρέος υπολογίζεται να κυμανθεί στο επίπεδο του 62% του ΑΕΠ.
Για το 2012 ο μέσος πληθωρισμός κυμάνθηκε στο 3,3%. Για το 2013 προβλέπεται αύξηση στο 3,5% - αν και εκτιμάται ότι εντός του έτους η πρόβλεψη αυτή θα αναθεωρηθεί προς τα κάτω - ενώ για το 2014 αναμένεται ότι θα κυμανθεί στο 2,6%. Αστάθμητος παράγων για τη διαμόρφωση του πληθωρισμού παραμένουν οι παγκόσμιες τιμές τροφίμων και πετρελαίου.
Στις αρχές του νέου έτους, η Κεντρική Τράπεζα προέβη στη μείωση του επιτοκίου αναφοράς στο ιστορικά χαμηλό για τη χώρα ποσοστό του 3,5%, αν και δεν ακολούθησε αντίστοιχη μείωση του επιτοκίου δανεισμού των εμπορικών τραπεζών, καθώς οι τελευταίες δεν υποχρεούνται σε μια τέτοια ενέργεια.
Εν συνεχεία, έγινε αναφορά στη στήριξη της οικονομίας από το τραπεζικό σύστημα της χώρας. Στο πλαίσιο αυτό, οι ιδιωτικές καταθέσεις αποτελούν την κύρια πηγή χρηματοδότησης των επιχειρήσεων της χώρας, ενώ θεωρείται ότι εξακολουθεί να υπάρχει περιθώριο για περαιτέρω υποστήριξη της οικονομίας από τον τραπεζικό τομέα.
Επιπλέον, έχει διατηρηθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα στη χώρα, καθώς η υγιής ανακεφαλαιοποίηση και οι συνήθεις τραπεζικές λειτουργίες συνέβαλαν σημαντικά στην ανθεκτικότητα του τραπεζικού τομέα, μολονότι η παρατηρούμενη αύξηση των μη εξυπηρετούμενων δανείων επέδρασε αρνητικά στην κερδοφορία.
Τέλος, η κα Krstevska παρουσίασε τις σημαντικότερες προκλήσεις που προβάλλουν για τη χώρα στο αμέσως προσεχές διάστημα, ήτοι:
• Το θέμα της οικονομικής μεγέθυνσης και του αναπροσδιορισμού του αναπτυξιακού μοντέλου – μία πρόκληση κοινή για όλες τις χώρες τις περιοχής.
• Τη διατήρηση υγιών δημοσιονομικών μεγεθών και τον έλεγχο του επιπέδου του εξωτερικού χρέους.
• Την προώθηση των δομικών μεταρρυθμίσεων και την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας.
• Την άσκηση σταθερής νομισματικής πολιτικής με τη λήψη όλων των απαραίτητων μέτρων, καθώς και την ενίσχυση της ρευστότητας με ταυτόχρονη διατήρηση της ευρωστίας του τραπεζικού τομέα.exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov