header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Προϋπολογισμός Αυστραλιανής Οικονομίας - Εξαμηνιαία Έκθεση (Έτος 2016/17)
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ημερομηνία: 16/01/2017
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σύδνεϋ
Κείμενο:

Εξαμηνιαία Έκθεση Οικονομικής και Δημοσιονομικής Κατάστασης Αυστραλίας, Οικονομικού Έτους 2016/17

Με την Έκθεση MYEFO/Mid-Year Economic & Fiscal Outlook η Κυβέρνηση Malcolm Turnbull επιβεβαίωσε όπως και στην Έκθεση PEFO/Pre-Election Ecocnomic & Fiscal Outlook, την πρόθεσή της να ισοσκελίσει τον προϋπολογισμό το αργότερο το οικονομικό έτος 2020/21, έχοντας ήδη λάβει εντός του τ.ε. δημοσιονομικά μέτρα της τάξης των Α$20δισ. (Omnibus Bill). Και μόνον το μήνυμα του Προϋπολογισμού, δια στόματος Θησαυροφύλακα, Scott Morrison “Ensuring that the Government lives within its means: Balancing the budget and reducing the burden of long term debt” ήταν ικανό να αναχαιτίσει τις τρεις διεθνείς εταιρείες πιστοληπτικής αξιολόγησης (Moody’s, S&P, Fitch) να προβούν σε υποβάθμιση της αυστραλιανής οικονομίας από την υψηλότατη βαθμίδα, διατηρώντας όμως αρνητικές τις προοπτικές όσον αφορά στη διαχείριση του προϋπολογισμού. Σημειώνεται ότι η εν λόγω αξιολόγηση είχε κατακυρωθεί στην αυστραλιανή οικονομία το 1975, εξέλιπε στα τέλη της δεκαετίας ’80 και επανήλθε το 2003.

Η αυστραλιανή οικονομία κατά το οικονομικό έτος 2016/17 συνεχίζει τη μεταβατική της φάση, περνώντας από την εποχή των επενδύσεων στην εποχή της παραγωγής στον εξορυκτικό τομέα, με την κτηματαγορά να έχει μεν μετριάσει την πτώση της αύξησης του ΑΕΠ, με τίμημα όμως την υπερπροσφορά ακινήτων η οποία αναμένεται να οδηγήσει τον κατασκευαστικό κλάδο σε σχετική στασιμότητα. Ως κύριοι παράγοντες διατήρησης της, επί 25ετία, αναπτυξιακής πορείας της οικονομίας λογίζονται οι επενδύσεις σε έργα υποδομών και η εξοικονόμηση πόρων για αναπτυξιακά έργα. Σε αυτήν την κατεύθυνση μιας broader-based growth, συνεπικουρούν τα χαμηλά επιτόκια της Αποθεματικής Τράπεζας και η σχετικά χαμηλή  ισοτιμία του νομίσματος η οποία «κρατάει» τις εξαγωγές (πτώση 3.4% στο 10μηνο 2016 -στα Α$202δισ.- και με το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο την ίδια περίοδο να έχει μειωθεί στα -$Α9.3δισ.). Όσον αφορά στα επί μέρους μακροοικονομικά δεδομένα, το ταμειακό έλλειμμα αναμένεται να μειωθεί από Α$36.5δισ. το 2016/17 σε Α$10.0δισ. το 2019/20. Παράλληλα, οι δημοσιονομικές εισπράξεις αν και αυξάνουν οριακά έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζονται αρνητικά από το χαμηλό πληθωρισμό και τη μείωση των επιπέδων των πραγματικών μισθών. Οι σχετικές αυξήσεις των τιμών των πρώτων υλών πρόκειται να αποδώσουν θετικά στη διαμόρφωση των στοιχείων του προϋπολογισμού πλην όμως από το 2017/18 και μετά, διότι είναι ακόμα νωπές οι αρνητικές επιδράσεις των χαμηλών επιπέδων τιμών.

                  Όσον αφορά στις κύριες οικονομικές παραμέτρους της κυβερνητικής πολιτικής, το πραγματικό ΑΕΠ αναμένεται να αυξηθεί κατά 2% εντός του οικονομικού έτους 2016/17, αντανακλώντας μερικώς τη συρρίκνωση του ΑΕΠ κατά το τρίμηνο Ιουλίου-Αυγούστου-Σεπτεμβρίου 2016 (-0.51%). Προαναφερθείς αναπτυξιακός ρυθμός αναμένεται να αυξηθεί στο 2.75% κατά το οικ. έτος 2017/18 καθώς η μείωση των επενδύσεων στον εξορυκτικό κλάδο αποκλιμακώνεται ενώ τα θεμελιώδη της  αυστραλιανής οικονομίας παραμένουν ισχυρά με το ποσοστό της ανεργίας να είναι της τάξεως του 5.5%, ο δείκτης τιμών καταναλωτή να κυμαίνεται στο 2%, και η τιμαριθμική αναπροσαρμογή των μισθών να διατηρείται σε σχετικά πληθωριστικά επίπεδα σε σχέση με την προ τριετίας περίοδο.

                  Το κεντρικό μήνυμα της κυβερνητικής πολιτικής είναι η επίτευξη οικονομικής ανάπτυξης και η αύξηση των θέσεων εργασίας μέσω ενός Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων που στοχεύει στην αύξηση της παραγωγικότητας, στην καινοτομία και στην ανταγωνιστικότητα.  Σημειώνεται ότι το εξαγγελθέν από την προηγούμενη διακυβέρνηση Tony Abbott, Πρόγραμμα Ανακύκλωσης Περιουσιακών Στοιχείων των Πολιτειών (ARF/Asset Recycling Fund) δεν πρόκειται να συνεχιστεί επί της παρούσης διακυβέρνησης ενώ πρόκειται να διακοπεί η λειτουργία των Προγραμμάτων BAF/Building Australia Fund και EIF/Education Investment Fund. Τα εν λόγω προγράμματα με αιχμή του δόρατος το ARF, αναμένεται να εξοικονομήσουν περί τα Α$10δισ. μέχρι το 2019/20. Παράλληλα,  από τον Ιανουάριο 2017, η κυβέρνηση πρόκειται να εξοβελίσει το υπάρχον πρόγραμμα παροχής δανείων σε σπουδαστές επαγγελματικής εκπαίδευσης (VET/Vocational Education and Training) που ακούει στο όνομα VET-FEE-HELP, το οποίο εκτίναξε το συνολικό δανειακό χαρτοφυλάκιο από τα Α$30εκ. (2009) στα Α$3δισ. (2015). Αναμένεται ο εξορθολογισμός του με διασύνδεση σπουδών – αναγκών βιομηχανίας.

                  Σε επίπεδο συνολικών μεγεθών της πορείας του Προϋπολογισμού, το τρέχον οικονομικό έτος, η κυβέρνηση αναμένει εισπράξεις Α$407.4δισ. (23.3% ΑΕΠ) και πληρωμές Α$441.1δισ. (25.2% ΑΕΠ), με πρόβλεψη ότι τα καθαρά κέρδη από τη διαχείριση του Ομοσπονδιακού Επενδυτικού Ταμείου (τα οποία καταγράφονται στο παθητικό, ως πληρωμές) θα ανέλθουν στα Α$2.8δισ. Τα δεδομένα αυτά δημιουργούν τις συνθήκες για τη διαμόρφωση του ελλείμματος της γενικής κυβέρνησης στα Α$36.5δισ. (-2.1% του ΑΕΠ). Οι αντίστοιχες προβλέψεις για το οικ.έτος  2019/20 είναι ότι οι εισπράξεις θα ανέλθουν στα Α$490.0δισ. (24.8% ΑΕΠ) ενώ οι πληρωμές στα Α$496.2δισ. (25.2% ΑΕΠ), με τα αντίστοιχα κέρδη του επενδυτικού ταμείου να διαμορφώνονται στα Α$3.9δισ., δημιουργώντας τις συνθήκες ενός ελλειμματικού ισοζυγίου της τάξης των Α$10.0δισ. (-0.50% ΑΕΠ). 

Όσον αφορά στην αποτίμηση του καθαρού δημοσίου χρέους, σύμφωνα με τα διεθνή λογιστικά πρότυπα δημοσίου τομέα, αυτό επ’ ουδενί δεν υπερβαίνει το 20% ενώ αναμένεται να μειωθεί στο 10% μέχρι το οικ. έτος 2026/27. Αναλογικά, το μεικτό δημόσιο χρέος δεν υπερβαίνει το 30% του ΑΕΠ μέχρι το 2019/20 και αναμένεται να μειωθεί στο 22.5% μέχρι το 2026/27.

Πρωταρχικός στόχος της Κοινοπολιτειακής Κυβέρνησης είναι οι πρόσθετες δαπάνες να εξισορροπηθούν από μειώσεις δαπανών σε έτερους κωδικούς και όχι από αυξήσεις στη φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων ή στον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων. Παράλληλα αξιολογούνται και προωθούνται μικρές μεταρρυθμιστικές παρεμβάσεις στη λειτουργία του δημόσιου τομέα (όπως η αποφυγή επικαλύψεων αρμοδιοτήτων) ώστε να αυξηθεί έτι περαιτέρω η παραγωγικότητά του.

Η Αξιωματική Αντιπολίτευση άσκησε κριτική στην Κυβέρνηση ότι δεν έχει καταρτίσει ένα δομημένο προϋπολογιστικό πρόγραμμα που να εξασφαλίζει πλεόνασμα. Ειδικότερα, πρότεινε ριζοσπαστικές λύσεις μέσω της μείωσης των επιπέδων μη επιβολής φόρου στις λογιστικές πράξεις υποβολής των κερδών από τις πωλήσεις ακινήτων (capital gains tax) και αποσβέσεων των επισκευών ακινήτων και μεταφοράς των στο συνολικό εισόδημα (negative gearing).

Οι επί μέρους κινήσεις του Προϋπολογισμού έχουν ως εξής:

Πολιτική Αύξησης Δαπανών:

     H επιπρόσθετη χρηματοδότηση κατά Α$42εκ. για 75 έργα υποδομών εθνικής εμβέλειας με βάση το Infrastructure Investment Programme, το έτος 2016/17, το οποίο έχει ήδη εξασφαλίσει Α$813εκ. για την ερχόμενη τετραετία.

     Η επιπρόσθετη χρηματοδότηση έργων υποδομής σε επίπεδο τοπικής αυτοδιοίκησης κατά Α$62εκ. το έτος 2016/17, έχοντας ήδη εξασφαλίσει Α$541εκ. σε βάθος τετραετίας μέσω του Προγράμματος  ”Community Development Grants Programme.

     Η ίδρυση του Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης Building Better Regions Fund”, το οποίο αναμένεται να αυξήσει τις πληρωμές σε βάθος τριετίας, κατά Α$298εκ.

     Η συνέχιση της χρηματοδότησης με Α$398εκ. της διαχείρισης υδάτινων πόρων, σε βάθος τριετίας.

     Η αποκατάσταση της χρηματοδότησης A$553εκ. για τον οργανισμό ARENA/Australian Renewable Energy Agency σε βάθος τριετίας (Α$800εκ. σε βάθος πενταετίας) κυρίως σε προγράμματα αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας.

     Η χρηματοδότηση με Α$198εκ. του προγράμματος Medicare Benefits Schedule (έναρξη τον Ιούλιο 2017).

     Η αύξηση της χρηματοδότησης του Προγράμματος PBS/Pharmaceutical benefits Scheme, κατά Α4972εκ. στο τ.ε. εξαιτίας της αυξημένης παροχής φαρμάκων αντιμετώπισης της ηπατίτιδας Γ.

     Πληρωμές στις επί μέρους Πολιτείες μέσω του προγράμματος Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών (Natural Disaster Relief) ύψους Α$544εκ. στο τ.ε.

     Η εξασφάλιση Α$877εκ. για έργα υποδομών στην Πολιτεία της Βικτώρια και βεβαιωμένων πληρωμών στο Πρόγραμμα Asset Recycling Initiative με Α$279εκ. στην τετραετία.

Πολιτική Μείωσης Δαπανών:

     Αναδιάρθρωση της χρηματοδότησης πόρων για έργα υποδομών που δεν έχουν εισέτι εκκινήσει εξοικονομώντας Α$864 εντός τ.ε. και Α$2.2δισ. στην τετραετία (προεκλογική δέσμευση).

     Επέκταση της δυναμικότητος του Υπουργείου Ανθρωπίνων Πόρων να έχει ως αρμοδιότητες την καταπολέμηση της διαφθοράς και την είσπραξη χρεών, εξασφαλίζοντας έσοδα Α$2.1δισ. σε ορίζοντα τετραετίας (προεκλογική δέσμευση).

     H μη συνέχιση του Προγράμματος Ανακύκλωσης Πολιτειακών Περιουσιακών Στοιχείων, η οποία αναμένεται να μειώσει τα τοκοχρεολύσια κατά Α$701εκ. σε βάθος τριετίας, με πολλαπλά οφέλη σε σχέση με την υλοποίηση του Προγράμματος.

     Η αναδιάρθρωση των Οικογενειακών Παροχών (FTB/Family Tax Benefit) για τις οικογένειες με ετήσιο εισόδημα άνω των Α$80,000, εξοικονομώντας Α4644εκ. Σε βάθος τετραετίας. Το όλο πρόγραμμα θα κοστίσει στην τετραετία 2016-2020, περίπου Α$40δισ.

     Η δημιουργία πλαφόν στο μέτρο επιδότησης μισθού για όσους είναι άνω των 25 ετών, που θα εξοικονομήσει Α$329εκ. στην τετραετία.

     Η μείωση της χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα “Income Support for Seniors” κατά Α$656 το τ.ε. και Α$2.7δισ. στην τετραετία, λόγω της επιβράδυνσης του ρυθμού αύξησης των αποδεκτών των συντάξεων γήρατος (Age Pensions) αλλά και των σταδιακά χαμηλότερων επιπέδων συντάξεων.

     Η μείωση της χρηματοδότησης κατά Α$151εκ. το τ.ε. και Α$580εκ. στην τετραετία προς το ”Research and Development Tax Incentive”, αντανακλώντας τη μικρότερη συμμετοχή στο Πρόγραμμα που όμως δηλώνει και την “digital divide” που επικρατεί στην οικονομία.

     Η μη συνέχιση του Προγράμματος “Green Army Programme”, που είχε στόχο την προστασία του τοπικού περιβάλλοντος και της διατήρησης της πολιτισμικής κληρονομιάς, εξοικονομώντας Α$224εκ. εντός τετραετίας.

Πολιτική Αύξησης Εσόδων:

     Εξορθολογισμός του χρηματασφαλιστικού συστήματος “superannuation” που από την εποχή της Κυβέρνησης Φιλελευθέρων (2006/07) υπό τον Π/Θ John Howard και με Θησαυροφύλακα τον Peter Costello, νυν δ/ντα σύμβουλο του Ομοσπονδιακού Επενδυτικού Ταμείου “Sovereign Wealth Fund”, με την εμπορική επωνυμία Future Fund, είχε πλήρως εξαιρεθεί της φορολόγησης. Η σημερινή Κυβέρνηση, έθεσε πλαφόν στο επενδυτικό ποσό που ένας εργαζόμενος δύναται να έχει αποταμιεύσει χωρίς την αναγκαιότητα καταβολής φόρου, το οποίο ανέρχεται στο ύψος του Α$1.6 εκ. με παράλληλη μείωση του κατωφλίου φορολόγησης, με συντελεστή 15%, της ετήσιας συνεισφοράς στο συνολικό αποταμιευτικό ποσό, στο 30% του προστιθέμενου ποσού. Τοιουτοτρόπως, η Κυβέρνηση αρχίζει να συλλέγει άμεσα έσοδα, έλκοντας τα θετικότατα σχόλια του οργανισμού ”COTA/Caring for Older Australians” που λειτουργεί σε Ομοσπονδιακό και Πολιτειακό επίπεδο, συμβουλεύοντας τις αντίστοιχες κυβερνήσεις σε ζωτικά ζητήματα που αφορούν τα άτομα της τρίτης ηλικίας (είτε ως πολίτες είτε ως καταναλωτές).

Ως μέτρα αναπτυξιακού χαρακτήρα στην υλοποίηση του αυστραλιανού Προϋπολογισμού λογίζονται τα εξής:

  • Η διατήρηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα (εξαιρουμένου του προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων) στα επίπεδα του οικ. έτους 2006/07 (περίπου 168,000).
  • Η παύση των αποζημιώσεων του φόρου του άνθρακα σε νέους αποδέκτες, κατευθύνοντας τους πόρους αυτούς (Α$2.1δισ.) στο Εθνικό Πρόγραμμα Ασφάλισης Ατόμων ΑΜΕΑ (NDIS/National Disability Insurance Scheme) μέσω του νεο-ιδρυθέντος συναφούς αποταμιευτικού Ταμείου (NDIS Savings Fund).
  • Η δημιουργία του Προγράμματος ”Child and Adult Public Dental Scheme”, διασφαλίζοντας ότι η οδοντιατρική κάλυψη αποκτά προτεραιότητα στην υγιεινή του ατόμου και δεν εντάσσεται σε γενικότερα συστήματα κρατικής ασφάλισης όπου δεσμεύονται αντιπαραγωγικοί πόροι.
  • Η κατεύθυνση προς τις Πολιτειακές Κυβερνήσεις πρόσθετων πόρων ύψους Α$2.9δισ. και Α$1.2δισ., για μια τριετία, αρχής γενομένης από τον Ιούλιο 2017, για να καλύψουν τις επενδυτικές τους ανάγκες στα δημόσια νοσοκομεία και σχολεία αντιστοίχως, όπως συμφωνήθηκε τον Απρίλιο τ.ε. κατά τη Συνάντηση των Πολιτειακών Π/Θ και Θησαυροφυλάκων (COAG/Council of Australian Governments). Το κονδύλι αυτό είναι υπεράνω των ήδη ετησίως προϋπολογισθέντων Α$18δισ. με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχομένων υπηρεσιών, σε έκαστο εκ των δύο κρίσιμων τομέων. Επιπρόσθετα, η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα παράσχει άνω των Α$20δισ. στο πρόγραμμα “Health Care Homes” με σκοπό τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας στους πολίτες με χρόνιες παθήσεις.
  • Η δημιουργία του “Try, Test and Learn”Ταμείου το οποίο με πόρους Α$96.1εκ. πρόκειται να χρηματοδοτήσει καινοτόμες πολιτικές προς την κατεύθυνση εντοπισμού ατόμων υψηλού κινδύνου όσον αφορά στη μακρόχρονη εξάρτησή τους από το σύστημα κοινωνικής πρόνοιας, παρέχοντάς τους αρωγή στην αναζήτηση εργασίας που θα τους προσδώσει οικονομική απεξάρτηση.
  • Η επανεπένδυση Α$250εκ. προς τα Κέντρα Φροντίδας Υπερηλίκων στις αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές για να καλύψουν τις πιέσεις που αντιμετωπίζουν στα κέντρα κόστους λόγω του μικρού τους μεγέθους και της γεωγραφικής απόστασης από τις αστικές περιοχές. Παράλληλη δημιουργία του Σημείου Επαφής “My Aged Care Contact Centre” για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών για επί του θέματος πληρέστερη πληροφόρηση.
  • Η εισαγωγή του Συστήματος Μετατόπισης Φόρων επί των Κερδών “Diverted Profits Tax”που θα συμπληρώσει και ισχυροποιήσει το νομικό πλαίσιο καταπολέμησης αποφυγής καταβολής φορολογίας των πολυεθνικών επιχειρήσεων (MAAL/Multinational Anti-Avoidance Law) το οποίο κυρώθηκε στο ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο το Δεκέμβριο 2015. Το εν λόγω Σύστημα πρόκειται να αυξήσει τα ετήσια έσοδα της κυβέρνησης κατά Α$100εκ. αρχής γενομένης από το οικ. έτος 2018/19.
  • Η δημιουργία της Ομάδας Αντιμετώπισης της Φοροδιαφυγής ”Tax Avoidance Taskforce” η οποία με συνολική «προίκα» Α$679εκ. και 1,000 εξειδικευμένα στελέχη θα στοχεύσει πολυεθνικές επιχειρήσεις και φυσικά πρόσωπα ιδιαίτερα αυξημένου πλούτου. Η εν λόγω Ομάδα προσδοκά να αποφέρει έσοδα τουλάχιστον Α$3.7δισ. μέσα στην επόμενη τετραετία.
  • Η εμπέδωση της “Digital Transformation Agenda” έχοντας εξασφαλίσει επενδυτικούς πόρους Α$254.7εκ. από το οικ. έτος 2015/16 ώστε να θέσει ανθρώπους και επιχειρήσεις πρώτους τη τάξει στη λήψη ψηφιακών κυβερνητικών υπηρεσιών που εκτείνονται από την πρόνοια μέχρι την περίθαλψη και τη φορολόγηση.
  • Η επιβολή μεταρρυθμίσεων στο χρηματοοικονομικό τομέα της οικονομίας οι οποίες μέσω ενός προγράμματος κόστους Α$127εκ. πρόκειται να ενδυναμώσουν την Επιτροπή Αποταμιευτικών και Επενδυτικών Τίτλων (ASIC/Australian Securities and Investments Commission) ώστε να καταπολεμήσει ατασθαλίες στην παροχή χρηματοοικονομικών υπηρεσιών ισχυροποιώντας την καταναλωτική εμπιστοσύνη στον κλάδο.

Βαϊανός Ωραιόπουλος-Κελένης

Προϊστάμενος Γρφ. ΟΕΥ Σύδνεϋ

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports