Εκτύπωση

 

Τα επόμενα βήματα για την Ελλάδα προς την αναπτυξιακή πορεία μέσω της αξιοποίησης των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών θα αποτελέσουν το αντικείμενο του Digital Economy Forum 2019 με τίτλο “Leading Greece to Growth”, το οποίο διοργανώνεται από το Σύνδεσμο Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και θα πραγματοποιηθεί στις 25 Νοεμβρίου 2019

 

Περισσότερες Πληροφορίες: deforum.sepe.gr

 

top 2019