header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Προϋπολογισμός Αυστραλιανής Κυβέρνησης Οικονομικού Έτους 2017/18
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
Ημερομηνία: 30/05/2017
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Σύδνεϋ
Κείμενο:

Στις 9 Μαϊου 2017, κατατέθηκε ο προϋπολογισμός της αυστραλιανής κυβέρνησης, εντός ενός πλαισίου οικονομικής πολιτικής που είχε να αντιμετωπίσει την απομάκρυνση από τη ροή επενδύσεων στον εξορυκτικό κλάδο και τη σταδιακή εξασφάλιση των παραγόντων διατήρησης της επί 26ετία οικονομικής ανάπτυξης της χώρας, η οποία επτεύχθηκε χάριν μιας πολιτικής χαμηλών επιτοκίων και ενός περιβάλλοντος ευέλικτων εργασιακών σχέσεων. Για το οικ. έτος 2017/18, η αυστραλιανή οικονομία,  της οποίας το ΑΕΠ ανήλθε στα Α$1,693 δισ. την περίοδο 2016/17, προβλέπεται να καταγράψει άνοδο 2.75% ενώ για το 2018/19 να κυμανθεί στα επίπεδα του 3%. Με την υλοποίηση μιας πολιτικής σταδιακής μετάβασης της οικονομίας σε δραστηριότητες που σχετίζονται με τους κλάδους των κατασκευών, των τεχνολογικών εφαρμογών αλλά και της παροχής τουριστικών και εκπαιδευτικών υπηρεσιών, η κυβέρνηση στοχεύει να εξασφαλίσει τη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω ενός δεκαετούς προγράμματος φορολόγησης των επιχειρήσεων, το οποίο ήδη είχε ανακοινωθεί από τον προϋπολογισμό του έτους 2016/17 και που όριζε το γενικό εταιρικό φόρο στον μειωμένο 25%, μέχρι το 2026/27), εξασφαλίζοντας όμως αυξημένα κρατικά έσοδα λόγω της αναμενόμενης βελτίωσης της κερδοφορίας των επιχειρήσεων. Η πρόκληση που αναμένεται αφορά τη σταδιακή μείωση των αποθεματικών των συνταξιοδοτικών ταμείων λόγω της σχετικής μείωσης των πραγματικών μισθών και της συνεπαγόμενης μείωσης της κατανάλωσης. Κύριο μέλημα του προϋπολογισμού είναι η οικονομία να έχει τη δυνατότητα να καλύπτει τις ανάγκες της (living within its means) με στόχο την ισοσκέλιση των εσόδων και δαπανών μέχρι το έτος 2020/21.

Σε πολυμερές επίπεδο, ο προϋπολογισμός κάνει λόγο για εξασφάλιση των απαραίτητων κονδυλίων για την ολοκλήρωση ενός αριθμού πλειονομερών Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών όπως οι Environmental Goods Agreement, PACER/Pacific Agreement on Closer Economic Relations plus, RCEP/Regional Comprehensive Economic Partnership και διμερών Συμφωνιών Ελευθέρων Συναλλαγών με τις χώρες Κόλπου, Ινδία, Ινδονησία και Χονγκ Κονγκ.

Ο προϋπολογισμός, με μήνυμα “Making the right choices”, εκτιμώμενες εισπράξεις $433δισ. και πληρωμές $460δισ., συνεχίζει την έμφαση σε έργα υποδομών μεταφορών, των οποίων το ύψος εντός μια δεκαετίας (2014-2020) αναμένεται να προσεγγίσει τα Α$75δισ. ενώ για το έτος 2017/18, νέες επενδύσεις αφορούν την επέκταση οδικών αξόνων στις Πολιτείες της Δυτικής Αυστραλίας, της Βικτώρια και της Κουησλάνδης. Στην Πολιτεία της Νέας Νοτίου Ουαλίας και ειδικότερα στο Σύδνεϋ, η κυβέρνηση σκοπεύει να επενδύσει μεσοπρόθεσμα Α$5.3 δισ. στο νέο περιφερειακό αεροδρόμιο, δυτικά του Σύδνεϋ (WSA/Western Sydney Airport), το οποίο αναμένεται να δημιουργήσει έναν νέο αναπτυξιακό πόλο στη μητροπολιτική περιφέρεια. Παράλληλα, πρόκειται να ενισχυθεί το εθνικό πρόγραμμα ανάπτυξης σιδηροδρομικών μεταφορών καθώς και το Ταμείο Ανάπτυξης των Περιφερειών με κονδύλι περίπου Α$0.5δισ.

Όσον αφορά στις κοινωνικές δαπάνες, σημασία αποδίδεται στην αντιμετώπιση της αύξησης των δαπανών φροντίδας τέκνων για τις οικογένειες που και οι δύο γονείς απασχολούνται, οι οποίες έχουν αυξηθεί κατά 50% μεταξύ των ετών 2009-2016. Η κυβέρνηση σκοπεύει να δαπανήσει περί τα Α$37 δισ. με βάση το πρόγραμμα “Jobs for Families Child Care Package”.

Στο χρηματοοικονομικό κλάδο, η κυβέρνηση πρόκειται να ενισχύσει τους ελεγκτικούς θεσμούς ώστε να δίδουν τη δυνατότητα στους πελάτες των τραπεζών να έχουν πρόσβαση σε όλα τα αρχεία του φακέλλου τους, διεκδικώντας ανταγωνιστικότερους όρους παροχής υπηρεσιών. Επιπρόσθετα, πρόκειται να φορολογεί ετησίως τις τέσσερις μεγάλες εμπορικές τράπεζες με έναν ειδικό φόροτης τάξης των Α$6δισ.

Στον εργασιακό τομέα, η κυβέρνηση πρόκειται να θεσμοθετήσει το Ταμείο Παροχής Δεξιοτήτων σε αυστραλούς πολίτες (Skilling Australians Fund) ώστε να εξασφαλιστεί ότι οι εργοδότες εργατικού δυναμικού προερχόμενου από το εξωτερικό έχουν πρώτα προβεί σε αξιολόγηση του αντίστοιχου αυστραλιανού στη λογική ”Putting Australian Jobs First”.

Στον τομέα των επιχειρήσεων, η κυβέρνηση πρόκειται να κινητοποιήσει τις Πολιτείες να περιορίζουν τυχόν εμπόδια στον ανταγωνισμό μέσω του προγράμματος “National Partnership on Regulatory Reform” ενώ σκοπεύει να αντιμετωπίσει τη φοροδιαφυγή, ιδιαίτερα των πολυεθνικών που κάνουν χρήση πρακτικών δανειοδότησης δραστηριοτήτων από κεφάλαια του εξωτερικού ή μεταφοράς του κόστους δραστηριοτήτων τους.

Στον τομέα της εθνικής ασφάλειας, η Υπηρεσία Ομοσπονδιακής Αστυνομίας (AFP/Australia Federal Police) πρόκειται να προικοδοτηθεί με $321εκ. και ειδικότερα με προσωπικό 300 ειδικευμένων στελεχών σε ζητήματα διαπραγμάτευσης και ιατροδικαστικής έρευνας, μεταξύ άλλων.

Όσον αφορά στην παροχή υπηρεσιών στους αυστραλούς πολίτες, υπάρχει δέσμευση δημιουργίας του “Medicare Guarantee Fund” με στόχο την εξασφάλιση υπηρεσιών περίθαλψης, την εξασφάλιση του Προγράμματος Αντιμετώπισης των ΑΜΕΑ “National Disability Insurance Scheme”, την παροχή φαρμάκων μέσω κατάρτισης νέων καταλόγων του προγράμματος “Pharmaceutical Benefits Scheme” και την αναδιάρθρωση του συστήματος χρηματοδότησης των σχολείων με βάση τις ανάγκες ενός εκάστου εξ’ αυτών.

Τέλος, το κονδύλι αναπτυξιακής βοήθειας πρόκειται να μειωθεί κατά την επόμενη διετία, κατά $300εκ.

Όσον αφορά στις εισπράξεις, αυτές αναλύονται ως εξής:

 • - Α$296.2 δις, Άμεσοι Φόροι,
 • - Α$64.1 δις, Φόροι Πωλήσεων,
 • - Α$36.8 δις, Έμμεσοι Φόροι,
 • - Α$7.1 δις, Λοιποί Έμμεσοι Φόροι,
 • - Α$29.2 δις, Μη Φορολογικές Εισπράξεις.

Όσον αφορά στις δαπάνες, αυτές αναλύονται ως εξής:

 • - Α$20.7 δισ, Γενικές υπηρεσίες Δημοσίου,
 • - Α$30.0 δις, Υπηρεσίες Άμυνας,
 • - Α$5.0 δις, Υπηρεσίες Ασφάλειας,
 • - Α$33.8 δις, Υπηρεσίες Εκπαίδευσης,
 • - Α$75.3 δις, Υπηρεσίες Περίθαλψης,
 • - Α$164.1 δις, Κοινωνικές Υπηρεσίες,
 • - Α$5.3δις, Υπηρεσίες Εργατικής Κατοικίας,
 • - Α$2.9δις, Πρωτογενής Τομέας,
 • - Α$3.8 δις, Τομέας Εξόρυξης,
 • - Α$10.4δις, Μεταφορές, Επικοινωνίες,
 • - Α$9.4 δις, Διάφορες Δαπάνες,
 • - Α$92.78 δις, Δαπάνες Τοκοχρεωλυσίων και Αρωγής Πολιτειών.

Με βάση ανάλυση των προταθέντων μέτρων του Προϋπολογισμού, διαμορφώνoται οι εξής επιδράσεις για τους εμπλεκόμενους:

Ευνοημένοι:

 • Αύξηση της χρηματοδότησης για την εκπαίδευση, με απ’ ευθείας οικονομική ενίσχυση των σχολείων (Α$18.6 δις. μέσα στην επόμενη δεκαετία).
 • Οι γηραιότεροι αυστραλοί θα μπορούν να λαμβάνουν Α$75 επιστροφή στους λογ/μούς ηλεκτρικού. Όσοι άνω των 65, μεταβαίνουν σε μικρότερη κατοικία, έχουν τη δυνατότητα να εκχωρήσουν μέχρι Α$300,000 εντός του αποθεματικού τους.
 • Εξάσφάλιση της πλήρους χρηματοδότησης ($9.1 δισ.) του Εθνικού Συστήματος Ασφάλειας Ατόμων ΑΜΕΑ (NDIS/National Disability Insurance Scheme).
 • Ακύρωση της πρότερης απόφασης παγώματος των εκπτώσεων του Εθνικού Συστήματος Υγείας (Medicare) και βελτίωση των κινήτρων στους ιατρούς να μπορούν να εφαρμόζουν απρόσκοπτα την πρακτική της μαζικής τιμολόγησης των ασθενών.
 • Στον πρωτογενή τομέα, η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να προβεί στην κατασκευή  της εσωτερικής σιδηροδρομικής γραμμής που θα ενώνει τις πόλεις Βρισβάνη, Μελβούρνη ενώ έχει δρομολογθεί κονδύλι $1 δισ., στην επόμενη πενταετία, για το πρόγραμμα προστασίας της γης (Landcare Program).
 • H Πολιτεία της Δυτικής Αυστραλίας πρόκειται να λάβει χρηματιδότηση για την υλοποίηση έργων υποδομής όπως τα Perth Freight Link και Metronet Rail.

Μη ευνοημένοι:

 • Το βάρος που αναλογεί στην καταβολή της επιβάρυνσης για την περίθαλψη πρόκειται να αυξηθεί από το 2% στο 2.5% του φορολογητέου εισοδήματος, αρχής γενομένης από την 1η Ιουλίου 2019, για να καλυφθούν οι ανάγκες κάλυψης του National disability Insurance Scheme.
 • Επιβολή επιβάρυνσης 0.06% επί των στοιχείων παθητικού των εμπορικών τραπεζών όταν αυτά υπερβαίνουν τα Α$100δισ. Στην πράξη αυτό ισοδυναμεί με την εμπλοκή πέντε εμπορικών τραπεζών (Commonwealth, National Australia Bank, Westpac, ANZ, Macquarie Group). Η κυβέρνηση υπολογίζει να εισπραχθούν Α$6.2 δισ. σε βάθος τετραετίας. Οι τράπεζες ισχυρίζονται ότι σκοπεύουν να μεταβιβάσουν στους πελάτες τους την επιβάρυνση αυτή, με τη δ/νουσα σύμβουλο της Ένωσης Αυστραλιανών τραπεζών, Anna Bligh και πρώην πολιτειακή πρωθυπουργό της Κουησλάνδης, να δηλώνει ότι “every Australian will have to pay for treasurer Scott Morrison’s levy”. Η ρυθμιστική Αρχή APRA/Australian Prudential & Regulation Authority και η Επιτροπή Australian Consumer & Competition Commission δήλωσαν ότι έχουν θέσει ως στόχο την εξασφάλιση της ορθολογικής παροχής υπηρεσιών στο πελατολόγιο των τραπεζών. Η κυβέρνηση από την άλλη πλευρά θεωρεί ότι μια τέτοια επιβάρυνση είναι καθοριστική για τις συνθήκες τραπεζικού ανταγωνισμού στην αγορά ενώ ταυτόχρονα λογίζεται ως μέτρο εξομάλυνσης του ελλείμματος του προϋπολογισμού από έναν κλάδο (το χρηματοοικονονικό) που καταγράφει ετησίως σημαντικά κέρδη.   
 • Αύξηση των διδάκτρων για τους φοιτητές (μεταξύ Α$2,000-Α$3,600 για ένα τετραετές πρόγραμμα σπουδών) με παράλληλη μείωση του κατωφλίου αποπληρωμής των διδάκτρων με βάση τις απολαβές εργασίας (από Α$55,000 στα Α$42,000).  
 • Οι αποδέκτες κοινωνικών επιδομάτων πρόκειται να υποβάλλονται σε ελέγχους χρήσης ουσιών (τρις ετησίως) ώστε να αξιολογούνται αναλόγως για τη λήψη σύνταξης αναπηρίας. Παράλληλα, οι δικαιούχοι επιδομάτων Newstart και Sickness πρόκειται να ενταχθούν σε μια πλατφόρμα αναζήτησης εργασίας ενώ όσοι έχουν ηλικία μέχρι 49 ετών, θα υποχρεούνται να αποδεικνύουν 50 ώρες εγκεκριμένης δραστηριότητας κάθε δεκαπενθήμερο.
 • Όσον αφορά στους ξένους υπηκόους στη χώρα, αυτοί επηρεάζονται σε δύο κύρια ζητήματα: στη λήψη θεωρήσεων εισόδου (καταβολή από τον εργοδότη Α$5,000 για κάθε ξένο εργαζόμενο που επιθυμεί να απασχολήσει, με την επιβάρυνση αυτή να χρηματοδοτεί το προαναφερθέν νέο Ταμείο Εξειδίκευσης Αυστραλών Μαθητευόμενων και στη ρεαλιστικότερη αναδιάρθρωση της κατηγορίας «457» που καθόριζε έναν κατάλογο 600 επαγγελματικών ειδικοτήτων με βάση τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας) και στην αγορά ακινήτων (επιβολή επιβάρυνσης για τους ξένους ιδιοκτήτες εάν τα διακρατούν κενά, πληρωμή του φόρου υπεραξίας κατά την πώληση και πλαφόν 50% στη ξένη ιδιοκτησία νέων ακινήτων).
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports