header

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Έρευνα για το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία του Γραφείου ΟΕΥ Τιράνων
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΛΒΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 29/09/2017
Συναπτόμενο αρχείο: Business Survey_2017_OEY al.rar
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Τιράνων
Κείμενο:

Με αφορμή τον ορισμό αρμόδιας Α/Υπουργού Επικρατείας για την Προστασία των Επιχειρήσεων, το Γραφείο ΟΕΥ, ανέλαβε την πρωτοβουλία να διενεργήσει έρευνα για το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία, μεταξύ των εδώ δραστηριοποιούμενων επιχειρήσεων ελληνικών συμφερόντων, αποστέλλοντας  ερωτηματολόγιο, που συνέταξε προς τον σκοπό αυτό, με κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις. Στόχος της εν λόγω πρωτοβουλίας είναι η τεκμηριωμένη αποτύπωση της αντίληψης για το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία και η ενθάρρυνση της ενεργού συμμετοχής των κυριότερων ελληνικών επιχειρήσεων σε έναν γόνιμο διάλογο για την βελτίωσή του.

Κατά το χρονικό διάστημα από 15-25/9/2017, συγκεντρώθηκαν συνολικά 53 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια εκ συνόλου 140, ήτοι 38%. Πρόκειται για μεγάλες και μικρές επιχειρήσεις, από διαφορετικούς κλάδους, στους τομείς της βιομηχανίας, του εμπορίου και των υπηρεσιών. Υπογραμμίζεται ότι οι 53 αυτές επιχειρήσεις απασχολούν 4.260 εργαζομένους, ενώ το 56% των ερωτηθέντων, εκτιμά ότι θα υπάρξει ελαφρά αύξηση των εργαζομένων τους την επόμενη τριετία. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν από υψηλόβαθμα στελέχη των εν λόγω επιχειρήσεων, ή τους ίδιους τους επιχειρηματίες.

Αν και το δείγμα είναι ανομοιογενές, σύμφωνα με την έρευνα, ο αθέμιτος ανταγωνισμός, η άτυπη οικονομία, η αδιαφάνεια και η διαφθορά αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες, που επηρεάζουν το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία.

Συγκεκριμένα, η αντίληψη περί αθέμιτου ανταγωνισμού στην αλβανική αγορά ανέρχεται στο 78% των ερωτηθέντων, ενώ βάσει εμπειρίας της εταιρείας τους το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 63%. Επίσης, βάσει της αντίληψης, που έχουν για το δικαστικό σύστημα, 71% το χαρακτηρίζουν καθόλου ικανοποιητικό και μη ικανοποιητικό, 27% μέτριο και μόνο 2% ικανοποιητικό. Από τις επιχειρήσεις με εμπειρία από το αλβανικό δικαστικό σύστημα, 14% των ερωτηθέντων αναφέρει ότι δεν είχαν ποτέ δίκαιη δίκη, 35% σπάνια και 35% κάποιες φορές, 14% συχνά και μόνο 3% πάντα. Αναφορικά με την αντίληψη, που έχουν για τη διαφάνεια κατά τη διενέργεια δημόσιων διαγωνισμών, μόνο το 18% την αξιολογεί ικανοποιητική.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, οι ελληνικές εταιρείες μοιράζονται τις ίδιες απόψεις για το επιχειρηματικό κλίμα στην Αλβανία, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί σε αντίστοιχες έρευνες διεθνών οργανισμών και επιχειρηματικών φορέων (Παγκόσμια Τράπεζα, ΕΕ, GIZ, ΟΑΣΕ, Ένωση Ξένων Επενδυτών στην Αλβανία (FIAA), κ.ά.).

Είναι γνωστό ότι τα τελευταία χρόνια, γίνονται προσπάθειες εναρμόνισης της εθνικής νομοθεσίας με την αντίστοιχη ευρωπαϊκή, καθώς και υλοποίησης μεταρρυθμίσεων, με στόχο, μεταξύ άλλων, τη βελτίωση του επιχειρηματικού κλίματος. Εντούτοις, τα μέτρα δεν φαίνεται να αποδίδουν τα αναμενόμενα αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό είναι ότι μόνο το 15% των ερωτηθέντων αξιολογεί ικανοποιητικά τα μέτρα για την καταπολέμηση της άτυπης οικονομίας και αντίστοιχα το 9% τα μέτρα για την καταπολέμηση της διαφθοράς.

Αναφορικά με το επιχειρησιακό περιβάλλον, οι ελλιπείς υποδομές και το σχετικά υψηλό κόστος ενέργειας κατατάσσονται στους αρνητικούς παράγοντες, ενώ το φθηνό εργατικό δυναμικό αποτελεί ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Αλβανίας, ωστόσο, το 63% των ερωτηθέντων αναφέρει δυσκολία στην εύρεση ειδικευμένου εργατικού δυναμικού.

Τέλος, 34% των ερωτηθέντων απάντησαν ότι θα συνιστούσαν, ανεπιφύλακτα, σε έναν ξένο επενδυτή να επενδύσει στην Αλβανία, ενώ το 47% υπό προϋποθέσεις και μόνο 19% απάντησε αρνητικά.

exports

Gefyres Ypourgeio logo 02highrez    ktp 1