Maximenu CK

Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Νέο Σχέδιο Νόμου για τους Υδρογονάνθρακες στην Αλγερία
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΑΛΓΕΡΙΑ
Ημερομηνία: 26/11/2019
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Αλγερίου
Κείμενο:

              Σε πρόσφατη ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας δόθηκαν στη δημοσιότητα τα κύρια σημεία του Σχεδίου Νόμου για τους υδρογονάνθρακες, το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο της xώρας στα μέσα Οκτωβρίου τ.ε.

               Το εν λόγω Σχέδιο Νόμου επεξεργάστηκαν τεχνοκράτες του συγκεκριμένου  Υπουργείου λαμβάνοντας υπόψιν την τρέχουσα κατάσταση του τομέα των υδρογονανθράκων καθώς και τις ενεργειακές ανάγκες της Αλγερίας.

               Η πρώτη σχετική νομοθεσία (28.4.2005) είχε υιοθετηθεί στην προσπάθεια των αλγερινών αρχών να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο επενδυτικό πλαίσιο στον τομέα των υδρογονανθράκων και να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση για την εκμετάλλευση αυτών των ορυκτών πόρων.

               Σε αυτή την επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας τονίζεται ότι, εξαιτίας δυστυχώς ενδογενών και εξωγενών παραγόντων η εκμετάλλευση κοιτασμάτων υδρογονανθράκων κατέστη λιγότερο ελκυστική την τελευταία δεκαετία, πραγματικότητα η οποία δεν βελτιώθηκε ούτε με τις τροποποιήσεις του αρχικού αυτού Νόμου (2006, 2013, 2014 και 2015). Μάλιστα το σημερινό τοπίο του τομέα των υδρογονανθράκων στην Αλγερία βρίσκεται πολύ μακριά από τους  στόχους της αρχικής νομοθεσίας.

               Ο αριθμός των συμβολαίων εκμετάλλευσης που υπεγράφησαν από το 2005 είχε ως αποτέλεσμα  :

 α) τη σταδιακή μείωση των αποθεμάτων, έτσι ώστε σήμερα το 60% των αποθεμάτων υδρογονανθράκων της χώρας να έχει εξαντληθεί,

 β) τη δραστική μείωση των ερευνών στο πλαίσιο κοινοπραξιών/συνεργασιών με διεθνείς εταίρους και τη μείωση της συμμετοχής ξένων εταίρων στα προγράμματα έρευνας εντοπισμού κοιτασμάτων. Έτσι, από το 2010 και μετά ο μέσος αριθμός ανακάλυψης κοιτασμάτων δεν υπερβαίνει τα 2 κατ’ έτος,

 γ) η κρατική εταιρεία υδρογονανθράκων εξακολουθεί να αναλαμβάνει στις περισσότερες περιπτώσεις μόνη της το κόστος των ερευνών χωρίς τη συμμέτοχη ξένων εταιρειών, ιδιαίτερα σε νέες περιοχές, δηλ. περιοχές στις οποίες δεν έχουν μέχρι σήμερα εντοπιστεί κοιτάσματα και

  δ) με εθνική κατανάλωση, η οποία περίπου διπλασιάζεται κάθε 15 έτη, περνώντας από 33 εκατομμύρια μετρικούς τόνους πετρελαίου το 2002 στους 60 εκατομμύρια μετρικούς τόνους το 2017, το δομικό έλλειμμα μεταξύ προσφοράς και ζήτησης της εθνικής αγοράς υδρογονανθράκων φαίνεται να μην μπορεί να αντέξει περισσότερο από μια δεκαετία (2030).

              Όμως το δυναμικό της χώρας σε αποθέματα υδρογονανθράκων παραμένει σημαντικό τόσο σε επίπεδο συμβατικών όσο και σε επίπεδο μη συμβατικών πηγών ενέργειας. Παρά όμως το δυναμικό αυτό οι ξένες εταιρείες επέδειξαν μειωμένο ενδιαφέρον για συμμέτοχη στα σχετικά προγράμματα εκμετάλλευσης, κρίνοντας τουλάχιστον από τα αποτελέσματα των 4  διεθνών μειοδοτικών διαγωνισμών, που προκήρυξε το αλγερινό δημόσιο από το 2007 και μετά. Οι κυριότερες αιτίες εκτιμάται ότι είναι η σύνθετη φορολογία, το ασταθές νομοθετικό πλαίσιο, το μη ευέλικτο και ελάχιστα προσαρμοσμένο στα διεθνή πρότυπα καθεστώς σύναψης συμβάσεων, η εμπλοκή πολλών διοικητικών υπηρεσιών, των οποίων ο γραφειοκρατικός τρόπος λειτουργίας προκαλεί καθυστερήσεις στην ανάπτυξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και τέλος οι αργές και άκαμπτες διοικητικές δομές.

               Επομένως, αποτελεί πλέον αναγκαιότητα η μεταρρύθμιση του νομοθετικού και φορολογικού πλαισίου, το οποίο πρέπει σε κάθε περίπτωση να συνάδει με τις παγκόσμιες ενεργειακές εξελίξεις, και συγκεκριμένα την αφθονία προσφοράς, τη σταδιακή πτώση των τιμών και την προοδευτική χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα ενεργειακών πόρων, που καταναλώνει κάθε χώρα.

              Μια εκ βάθρων αναθεώρηση του νομικού πλαισίου που διέπει τον τομέα των υδρογονανθράκων ιδιαίτερα σε επίπεδο σύναψης συμβάσεων και φορολογίας είναι απαραίτητη επίσης για να καταστεί και πάλι ελκυστικός στους ξένους επενδυτές ο ενεργειακός τομέας της Αλγερίας σε ένα παγκόσμιο οικονομικό στερέωμα, που πέραν των χαμηλών τιμών αργού και φυσικού αερίου κυριαρχείται από τον αυξανόμενο ανταγωνισμό εκ μέρους των πετρελαιοπαραγωγών χωρών και των χωρών παραγωγής φυσικού αερίου. Η άμεση αναγκαιότητα προσδιορίζεται και από την σχέση του σημερινού επιπέδου εθνικών αποθεμάτων με τα προσδοκώμενα μακροπρόθεσμα κέρδη σε συνδυασμό με τον πραγματικό χρόνο απόδοσης των νέων κοιτασμάτων, που ανακαλύπτονται, δεδομένου ότι συνήθως απαιτείται η παρέλευση δεκαετίας από την απόκτηση άδειας έρευνας για ανεύρεση κοιτασμάτων και την έναρξη παραγωγής.

                    Η προώθηση νέας νομοθεσίας είναι ζωτικής σημασίας και για την εθνική εταιρεία υδρογονανθράκων SONATRACH για να μπορέσει να προχωρήσει στην εκμετάλλευση κοιτασμάτων, που ανακαλύφθηκαν τα τελευταία χρόνια και των οποίων η εκμετάλλευση με τους όρους τoυ ισχύοντος φορολογικού καθεστώτος κρίνεται μη αποδοτική.

               Το νέο ρυθμιστικό Νομοσχέδιο του τομέα των υδρογονανθράκων ενσωματώνει όλη τη 30ετή εμπειρία από τα σχετικά νομοθετήματα και την εφαρμογή τους. Οι κυριότεροι άξονες είναι :  α) η διάκριση των αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Ενέργειας και των ALNAFT (Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Πόρων σε Υδρογονάνθρακες-Agence Nationale de valorisation des Ressources en Hydrocarbures) και ARH (Ρυθμιστική Αρχή Υδρογονανθράκων-Agence de Regulation en Hydrocarbures),  β) ενίσχυση του οικονομικού και επιχειρησιακού ρόλου της κρατικής εταιρείας υδρογονανθράκων , γ) διατήρηση του ισχύοντος ποσοστού 51/49 σε ότι αφορά συνεργασία με ξένες εταιρείες για ανάληψη επενδυτικής/επιχειρηματικής πρωτοβουλίας στον τομέα και διαφοροποίηση των τύπων σύναψης συμβάσεων, ώστε να ανταποκρίνονται στα τρέχοντα διεθνή πρότυπα, και δ) επιβεβαίωση του κρατικού μονοπωλίου στο κομμάτι της μεταφοράς ενέργειας.

              Στα καθαρά θεσμικά επίπεδο παρατηρούμε ότι το εν λόγω Σχέδιο Νόμου προβλέπει ρητά την ανεξαρτησία της ALNAFT (Εθνική Αρχή Αξιολόγησης Πόρων σε Υδρογονάνθρακες-Agence Nationale de valorisation des Ressources en Hydrocarbures) και της ARH (Ρυθμιστική Αρχή Υδρογονανθράκων-Agence de Regulation en Hydrocarbures) μέσω των καταστατικών τους και του οργανογράμματος τους, ενώ επίσης περιορίζει τον αριθμό των περιπτώσεων που απαιτείται η υποβολή αίτησης και έγκριση από το αρμόδιο Υπουργείο Ενέργειας. Ειδικότερα σε σχέση με την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας και εκμετάλλευσης καθορίζεται ότι, η  ALNAFT δεν θα συμμετέχει πλέον στα συμβόλαια έρευνας και εκμετάλλευσης αλλά θα παραχωρεί το δικαίωμα έρευνας και εκμετάλλευσης στην SONATRACH ή σε κοινοπραξία της SONATRACH και ξένων εταίρων. Στην δεύτερη περίπτωση θα απαιτείται και η σύναψη συμβολαίου μεταξύ SONATRACH και ξένου εταίρου για να δοθεί η σχετική άδεια. Το συμβόλαιο μπορεί να είναι συμβόλαιο συμμετοχής ή συμπαραγωγής ή απλά συμβόλαιο  παροχής υπηρεσιών. Η επιλογή των εταίρων γίνεται κυρίως μέσω της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και κατ΄ εξαίρεση με απευθείας διαπραγματεύσεις, ώστε να διασφαλίζεται κατά το δυνατόν η διαφάνεια. Η διάρκεια των συμβολαίων είναι 30 έτη, συμπεριλαμβανομένης και της έρευνας , με δυνατότητα 10ετούς παράτασης. Ενώ η μεταφορά λόγω της στρατηγικής της σημασίας παραμένει στην αποκλειστική αρμοδιότητα της SONATRACH ή θυγατρικών της, των οποίων έχει πάντως την ιδιοκτησία. Όμως η χρήση του μεταφορικού δικτύου προβλέπεται ότι θα είναι ελεύθερη για όλους τους δυνητικούς χρήστες κατόπιν καταβολής ‘’δίκαιου‘’ αντιτίμου διέλευσης και πάντα στο πλαίσιο της μεταφορικής ικανότητας του δικτύου.

           Στο ισχύον εμπορικό δίκαιο υπάγονται η φορολογία, η διύλιση, η μεταποίηση, η διανομή και η αποθήκευση . Η διύλιση και η μεταποίηση μπορούν να αναληφθούν μόνο από τη SONATRACH ή από τη  SONATRACH και αλγερινό ιδιώτη/εταιρεία με ποσοστό και όρους συμμετοχής της κρατικής εταιρείας, όπως καθορίζονται σαφώς από την ισχύουσα νομοθεσία. Οι δραστηριότητες αποθήκευσης και διανομής μπορούν να αναληφθούν από αλγερινό ιδιώτη ή αλγερινό ιδιώτη σε συνεργασία με ξένο εταίρο, ενώ εξασφαλίζεται πλέον η χρήση των υποδομών αποθήκευσης από όλους  στη βάση της αρχής της ελεύθερης πρόσβασης, με την καταβολή σχετικού, πάντως, αντιτίμου.

   Στο επίκεντρο της ανάλυσης των οικονομικών πτυχών του νέου νομοσχεδίου βρίσκεται, όπως προανεφέρθη, η προσέλκυση επενδυτών μέσω της ελάφρυνσης  της φορολογίας και της απλοποίησης του συστήματος φορολογικών επιβαρύνσεων. Το νέο σύστημα λοιπόν βασίζεται σε 4 φόρους και δασμούς. Συγκεκριμένα προβλέπονται : φόρος χρήσης εκτάσεων εξόρυξης,  φόρος δικαιώματος εξόρυξης (mining royalties), φόρος εξόδων χρηματοδότησης ερευνών και εκμετάλλευσης και φόρος εισοδήματος υδρογονανθράκων.

       Παραμένει προτεραιότητα η ικανοποίηση και κάλυψη της ζήτησης της εσωτερικής αγοράς, ενώ για πρώτη φορά υπάρχει η πρόβλεψη σε κάθε συμβόλαιο που συνάπτεται της υποχρέωσης να συμπεριλαμβάνονται διατάξεις προτίμησης αλγερινών εταιρειών για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και σε ότι αφορά την πρόσληψη προσωπικού πρέπει να υπάρχει προτιμησιακή ρήτρα, που να ευνοεί την απασχόληση αλγερινών  καθώς και η πρόβλεψη υλοποίησης προγραμμάτων εκπαίδευσης  για εγχώριο εργατικό δυναμικό. 

  Τέλος προβλέψεις ειδικές συμπεριλαμβάνονται για πρώτη φορά για θέματα υγείας, υγιεινής και εργατικής ασφάλειας, προστασίας του περιβάλλοντος και σεβασμού των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης. Προβλέπονται πχ η υποχρέωση εκπόνησης περιβαλλοντικής μελέτης, μελέτης επικινδυνότητας και η διαβούλευση με τοπικές και περιφερειακές αρχές. Προβλέπεται, τέλος, η συστηματοποίηση των ποιοτικών ελέγχων και ο διαρκής συντονισμός με συναρμόδιες αρχές και υπηρεσίες.

exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov