Search

Search Icon

search

header

Slide1

Εγγραφή στο Newsletter

Εγγραφείτε τώρα για να λαμβάνετε άμεση ενημέρωση!

Ζητήστε τη δική σας προσωποποιημένη ενημέρωση σε ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία βάση.

Έκθεση της ΕΚΤ για τη Σύγκλιση - Συμπεράσματα για Ρουμανία
Κατηγορίες κειμένου:
Χώρα αναφοράς: ΡΟΥΜΑΝΙΑ
Ημερομηνία: 11/06/2020
Έκδοση: Γραφείο Ο.Ε.Υ. Βουκουρεστίου (Αρμοδιότητα και για Μολδαβία)
Κείμενο: Aναρτήθηκε χθες στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) η Έκθεση της ΕΚΤ για τη Σύγκλιση. Οι χώρες της ΕΕ εκτός της ζώνης του ευρώ, η οικονομική και νομική σύγκλιση των οποίων εξετάστηκε στην εν λόγω Έκθεση, είναι, εκτός από τη Ρουμανία, η Βουλγαρία, η Τσεχία, η Κροατία, η Ουγγαρία, η Πολωνία και η Σουηδία. Και οι επτά χώρες δεσμεύονται από τη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να υιοθετήσουν το ευρώ, κατόπιν εκπλήρωσης των προβλεπομένων κριτηρίων. Συνοπτικά, τα κυριότερα ευρήματα της Έκθεσης που αφορούν ειδικότερα τη Ρουμανία, η οποία δεν πληροί κανένα από τα τέσσερα κριτήρια σύγκλισης (σταθερότητα τιμών, δημοσίων οικονομικών, συναλλαγματικών ισοτιμιών και μακροπρόθεσμων επιτοκίων), αποτυπώνονται στα ακόλουθα σημεία: - Όσον αφορά το κριτήριο της σταθερότητας των τιμών, ο μέσος δωδεκάμηνος ρυθμός πληθωρισμού ήταν υψηλότερος από την τιμή αναφοράς 1,8% στη Βουλγαρία, την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Τσεχία και την Ουγγαρία. Ειδικότερα, κατά το δωδεκάμηνο έως τον Απρίλιο του 2020, ο πληθωρισμός βάσει του Ενιαίου Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) στη Ρουμανία ήταν κατά μέσο όρο 3,7%. Οι εθνικές αρχές της Ρουμανίας έλαβαν σημαντικά μέτρα δημοσιονομικής, μακροπροληπτικής και νομισματικής πολιτικής προκειμένου να αντισταθμίσουν τη ζημία που προξένησε στην οικονομία η πανδημία COVID-19, ωστόσο υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ως προς την εξέλιξη αυτών των ρυθμών τους επόμενους μήνες. - Το 2020 η απότομη υποχώρηση των τιμών του πετρελαίου αναμένεται να οδηγήσει σε αποπληθωριστικές πιέσεις. Ωστόσο προβλέπεται ο πληθωρισμός να παραμείνει άνω του 1,8% στην Τσεχία, την Ουγγαρία, την Πολωνία και τη Ρουμανία κατά το υπό εξέταση διάστημα. - Ενώ το χρέος της Ρουμανίας συμμορφωνόταν προς το σχετικό κριτήριο του Μάαστριχτ, το δημόσιο έλλειμμα υπερέβη την τιμή αναφοράς 3% το 2019. Συγκεκριμένα, το έλλειμμα αυξήθηκε από 2,6% του ΑΕΠ το 2017 σε 4,3% του ΑΕΠ το 2019, εξ αιτίας της χαλάρωσης της δημοσιονομικής πολιτικής. Σημειώνεται ότι εντός του 2020 ξεκίνησε για τη Ρουμανία διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος. - Την περίοδο 2010-2019 ο λόγος του χρέους της γενικής κυβέρνησης προς το ΑΕΠ αυξήθηκε σημαντικά στη Ρουμανία (κατά 5,6 ποσοστιαίες μονάδες). Για το 2020, εξ αιτίας της πανδημίας COVID-19, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προβλέπει ανοδική πορεία των λόγων του χρέους/ΑΕΠ σε όλες τις χώρες. Προβλέπει, εξάλλου, ότι ο λόγος του χρέους θα παραμείνει το 2020 κάτω από την τιμή αναφοράς (60%) σε όλες τις χώρες, πλην της Κροατίας και της Ουγγαρίας. - Η ισοτιμία του Leu Ρουμανίας έναντι του ευρώ παρουσίασε χαμηλή μεταβλητότητα, ενώ οι διαφορές των βραχυπρόθεσμων επιτοκίων έναντι της ζώνης του ευρώ διατηρήθηκαν σε σχετικά υψηλά επίπεδα σε όλη τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς. Με την εμφάνιση εντάσεων στη χρηματοπιστωτική αγορά μετά την έξαρση της επιδημίας COVID-19 τον Μάρτιο του 2020, το Leu δέχθηκε πιέσεις υποτίμησης, αγγίζοντας το 4,8283 έναντι του ευρώ τις 31.3.2020. - Όσον αφορά τη σύγκλιση των μακροπρόθεσμων επιτοκίων, η Ρουμανία είναι η μόνη χώρα (από τις επτά υπό εξέταση) όπου η διαφορά των μακροπρόθεσμων επιτοκίων έναντι του μέσου όρου της ζώνης του ευρώ (2,9%) είναι σημαντική. Συγκεκριμένα διαμορφώθηκε γύρω στις 440 μονάδες βάσης στο τέλος της περιόδου αναφοράς, ύστερα από αύξηση που κατέγραψε επί τρία έτη, αντανακλώντας εγχώριες και εξωτερικές ανισορροπίες. - Στο πεδίο της αντιμετώπισης των δημοσιονομικών ανισορροπιών, η σχετική διαπίστωση της Επιτροπής για τη Ρουμανία επικεντρώνεται στην απώλεια ανταγωνιστικότητας και τη διεύρυνση του ελλείμματος τρεχουσών συναλλαγών, εξ αιτίας επιλογών προς την κατεύθυνση μιας έντονα επεκτατικής δημοσιονομικής πολιτικής, ενώ προβλέπεται επιδείνωση των ευπαθειών της ρουμανικής οικονομίας, εάν δεν αναστραφούν οι τρέχουσες τάσεις. - Πλην της Σουηδίας, η ποιότητα των θεσμών και της διακυβέρνησης είναι συγκριτικά ασθενής σε όλες τις υπό εξέταση χώρες – ιδιαίτερα στη Βουλγαρία, τη Ρουμανία, την Κροατία και την Ουγγαρία. Αυτό μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για την οικονομική ανθεκτικότητα, την ανταγωνιστικότητα του επενδυτικού πλαισίου και τη διατηρησιμότητα της σύγκλισης. - Η επίτευξη ενός περιβάλλοντος που θα συντελεί σε διατηρήσιμη σύγκλιση στη Ρουμανία απαιτεί την άσκηση οικονομικής πολιτικής προσανατολισμένης στη σταθερότητα και διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ευρείας κλίμακας. Επίσης θα πρέπει να καταβληθούν σοβαρές προσπάθειες ώστε να βελτιωθεί η χαμηλή απορρόφηση κονδυλίων της ΕΕ από τη Ρουμανία. - Όσον αφορά το προσεχές διάστημα, και χωρίς να συνυπολογίζονται τα μέτρα πολιτικής που ελήφθησαν για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, είναι απαραίτητο οι υπό εξέταση χώρες να επιτύχουν και να διατηρήσουν υγιείς και διατηρήσιμες δημοσιονομικές θέσεις. Η Ρουμανία, ο λόγος του ελλείμματος της οποίας υπερέβη το όριο το 2019, θα πρέπει να διασφαλίσει τη συμμόρφωση με τους κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης (ΣΣΑ) και να διορθώσει το υπερβολικό της έλλειμμα μέχρι το 2022. - Η νομοθεσία της Ρουμανίας δεν συμμορφώνεται προς όλες τις απαιτήσεις όσον αφορά την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας, την απαγόρευση της νομισματικής χρηματοδότησης και τη νομική ενσωμάτωση στο Ευρωσύστημα. Η Ρουμανία, ως κράτος-μέλος της ΕΕ με παρέκκλιση, θα πρέπει να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες προσαρμογές βάσει του άρθρου 131 της Συνθήκης. Ολόκληρη η μελέτη βρίσκεται στον ακόλουθο ιστότοπο: https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/conrep/ecb.cr202006~9fefc8d4c0.en.pdf,
exports Gefyres Ypourgeio logo 02highrez ktp 1 dark blue el exports gov